Odkazy

 klub českých turistů

www.kct.cz

klub českých turistů pardubický kraj

https://www.pardubickykraj.kct.cz

klub českých turistů Polička

www.policka.cz/kct

stránky pro turisty

www.turistika.cz

fotografie z našich akcí

www.alba.tym.cz