O nás

Založení odboru turistiky

V červnu 1976 jsem se zúčastnil pochodu „Cestou necestou“, pořádaného odborem ZRTV. Při jedné zastávce autobusu, někde v oblasti Vírské přehrady, se mě Standa Kolouch zeptal, zda bych nechtěl s pomocí dalších založit odbor turistiky. Ten by zajišťoval nejen činnost pro zájemce o turistiku, ale také zlepšil hodnocení svitavské tělovýchovy. Tato zájmová oblast mi byla už dlouho blízká a tak jsem souhlasil. Během pochodu jsme se Standou zvažovali všechny možnosti a dohodli se o prvních členech přípravného výboru.

Během následujících dvou měsíců jsem projednal řadu organizačních věcí s předsedou Svazu turistiky při OV ČSTV Ing. Schneeweissem.

Po pečlivých úvahách mohl přípravný výbor ve složení: Dagmar Dvořáková, Jiří Karpíšek, Antonín Pavelka, MUDr. Oktavián Pětroš, Ing. Vilém Stich, Vladimír Šrot svolat na 20. září 1976 ustavující schůzi. V sále Národního domu se sešlo 62 zájemců.

Oficielním dnem založení Odboru turistiky TJ Svitavy je však 29. listopad 1976, kdy bylo registrováno 95 zakládajících členů (43 mužů, 34 žen, 18 mládeže) a byl zvolen řádný výbor ve složení shodném s přípravným výborem. Schůze proběhla v kavárně divadla.

Ing. Vilém Stich, zakládající předseda


Třicet let svitavské turistiky

Prvním výletem uskutečněným 10.října 1976 svitavskými turisty bylo „20 kilometrů Vysočinou“, na trase Rychnov, Karlštejn, Pustá Rybná, Borová. Následovaly další výlety. Rozvinula se bohatá činnost pěší, lyžařské a cykloturistiky.

Tradiční besedy s význačnými cestovateli nás inspirovali k pořádání vysokohorských putování na Slovensku. Za všechny připomínám výstup na Gerlach se známým účastníkem Himalájských expedic Milanem Kriššákem. Vedle těchto besed si v rámci společenské činnosti získaly oblibu turistické plesy se swingovou kapelou Jaroslava Metyše. Uspořádali jsme jich celkem dvanáct a byly vždy vyvrcholením plesové sezóny.

Významné bylo založení Turistických oddílů mládeže Zelenáči (1977) a Zálesáci (1983). Tím se podařilo nahradit desítkám dětí povinné členství v třídních pionýrských oddílech. K pestré činnosti přispělo získání stavební buňky v roce 1980, ve které jsme vybudovali klubovnu. Každoročně jsme pořádali tábory, většinou ve „foglarovském“ pojetí. Dnes již dospělé ženy a muži na ně rádi vzpomínají. Ale také my, kteří jsme se na nich podíleli.

Mnozí občané se každoročně zúčastňují turistických akcí, které jsme založili již před mnoha lety Rozlouční s rokem (1976), Za zdravím kolem Svitav (1977), Memoriál Oldy Leischnera (1985). Od roku 2005 pořádáme vždy na podzim „Memoriál svitavských turistů“, věnovaný vzpomínce na zemřelé členy.

Opakovaně jsme pořádali vícedenní zájezdy do Prahy, cílené k jednotlivým stavitelským slohům. A tak jsme při „Praze gotické“ také zažili ozbrojený zásah proti protestní manifestaci k 70. výročí vzniku ČSR.

To už bezprostředně předcházelo změně společenského systému, která mimo jiné umožnila i obnovu Klubu českých turistů na jaře 1990. Ustavující schůze KČT ve Svitavách proběhla v prosinci téhož roku.

Vlivem politicko-společenských změn došlo i ke změnám v turistickém hnutí. Zpočátku nastal úbytek střední generace. Odlišné zájmy dětí a těch starších nás vedli k tomu, že jsme iniciovali oddělení mládeže do samostatného odboru.

Časem většinu členské základny tvořili důchodci a mezi nimi pak ženy. Ty jsou neobvykle aktivní pořádáním pravidelných sobotních vycházek. Pro budoucnost klubu je však přínosný opětovný nárůst členů z řad střední generace.

K pestré činnosti Klubu českých turistů přispívala přízeň zastupitelstva města a Nadace Josefa Plívy. V Nadaci se vracíme ke společným prožitkům a zároveň připravujeme další.

Už při obnově KČT jsem věřil, že vztah lidí se bude postupně vracet k větší družnosti, pocitu sounáležitosti k přátelům, kteří mají podobnou zálibu, ale také podobnou posloupnost hodnot. Pro nás je to láska k přírodě, úcta a obdiv ke kulturním památkám a také možnost to vše vnímat v přátelské partě.


Vilda Stich


Nová předsedkyně KČT

Klub českých turistů uspořádal v lednu 2006 výroční schůzi. Zakládající předseda se v rámci výroční zprávy vrátil k celému třicetiletému období, které v září uplyne od ustavení organizované turistiky ve městě.

Všem členům poděkoval za spolupráci, ale hlavně za hezké prožitky v dobré společnosti. Ve smyslu svého sdělení na loňské výroční schůzi, požádal o uvolnění z funkce.

Dosavadní jednatelka klubu podala návrh nového výboru. Do čela svitavské turistiky byla zvolena Věra Stichová.

Nová předsedkyně je od svého vstupu do turistiky v roce 1984 členkou výboru. Po řadu let vedla turistické oddíly mládeže a organizovala jejich tábory. Od roku 1990 se v celé šíři podílí na činnosti obnoveného Klubu českých turistů.


Výbor KČT Svitavy