Pravidla pro organizování výletů - 2017, změna 2019

     

         Akce konané  svitavským odborem KČT dostává každý člen v tištěné podobě:

„Plán činnosti na rok…“. Tento plán je vyvěšen také na webových stránkách odboru

 www.kct-svitavy.cz a na Facebooku: KČT Svitavy.

 

          Podrobnosti o jednotlivých akcích (odjezd, cena, trasy pochodu, atd.)  poskytuje

 vedoucího akce a jsou zveřejněny na webových stránkách odboru a ve vývěsní skříňce

 na náměstí

 

Vlakové výlety:

·         na výlety s dopravou vlakem je sraz nejméně 10 minut před odjezdem, aby mohla být zakoupena společná jízdenka         

 

Autobusové výlety jednodenní:                             

·         Na jednodenní výlety s autobusovou  dopravou  určí vedoucí akce termín posezení,  na kterém bude brát přihlášky od členů KČT Svitavy a určí, do kdy se mohou ještě dohlásit.

·         Po tomto termínu se bude  doplňovat ostatními zájemci z řad veřejnosti, kteří se do té doby mohou přihlásit jako náhradníci.

·         Přihlášením se rozumí zaplacení celé částky za plánovanou akci.

·         Povinností zájemce o účast na výletu je informovat se, zda je zařazen do seznamu a zaplatit v daném nebo dohodnutém termínu.

·         Opakovaně vyzývat k účasti nebo zaplacení není  povinností vedoucího  výletu.

 

Cena výletu:

·         Cenu výletu stanoví vedoucí výletu,  / je propočtena z kalkulace dopravce, dle počtu účastníků, tj. velikosti autobusu /; cenu schválí výbor odboru.

·         Děti  do 15-ti let  platí 50% ceny výletu.

·         Členové klubu jsou na výletech zvýhodnění, tzn. že klub poskytuje dotaci na dopravu pouze svým a hostujícím členům KČT s platným členským průkazem.

 

 Vícedenní   autobusové výlety:

·         Na vícedenní výlety zaplatí účastníci plánovanou cenu výletu, tj. za dopravu, ubytování  a ostatní výdaje ve dvou částkách.

·         Přihlášením se rozumí zaplacení zálohy s předstihem v termínu, který určí vedoucí, doplatek bude stanoven vedoucím před termínem akce.

 

Neúčast:

·         Jednodenní autobusové výlety - při odhlášení v době kratší než  10 dní před termínem a při nedostavení se k autobusu si každý platí stanovenou cenu zájezdu v plné výši.

 

·         Vícedenní autobusové zájezdy – při odhlášení v době kratší než  14 dní před termínem bude účtovaná odhlášenému cena dopravy.

 

U autobusových zájezdů je možné kdykoli přihlásit náhradníka bez jakéhokoliv stornovacího poplatku.

 

Povinnosti vedoucího výletu:

·         Vedoucí výletu vyúčtuje hospodářce odboru výlet nejdéle do 14 dnů,  včetně dodání seznamu účastníků a vrácení peněz těm, kteří se v termínu

odhlásí a jsou zastoupeni náhradníky.

 

Úhrada ceny  vedoucímu výletu:

    ·         Jednodenní autobusový výlet – cena dopravy.

    ·         Jednodenní vlakový výlet – cena jízdenky (pouze akce uvedené v „Plánu“).

    ·         Vícedenní autobusový nebo vlakový výlet – plná výše účastnického poplatku