Zájezd Polsko

23.04.2014 09:45

Klub českých turistů odbor Svitavy

pořádá 17.května 2014 zájezd  do Polska:

Pevnost Srebrna Góra, poutní místo Bardo, Klodzko

 

Odjezd : Svitavy, autobusové nádraží, 6.00 h

Návrat :    Svitavy do 21.00 h

Cena :      Člen KČT           200 Kč

                Ostatní         250 Kč

 

Program zájezdu:

        Ze Svitav odjedeme přes Králíky a Kladsko do Stříbrné Hory (polsky Srebrna Góra), kde se nad městem nachází mohutná pevnost z druhé poloviny 18.století, vybudovaná pruským králem Fridrichem II. Na  10h je pro nás rezervována prohlídka centrální části pevnosti tzv. Donjonu,s průvodcem .

Za dobré viditelnosti odtud můžeme  vidět Orlické hory, Králický Sněžník, Zlaté Hory, Bardské a Soví a Stolové Hory.

        Po prohlídce odjedeme do obce Břežnice, odkud se vydáme pěšky, asi 5km,  do městečka Bardo s barokní bazilikou Navštívení Panny Marie. Bardo se rozkládá na obou březích řeky Kladská Nisa a najdeme tu řadu církevních památek. Na Růžencový  kopec vede okružní trasa kolem 14 kaplí, z nichž každá byla postavena  v jiném historizujícím slohu. Protilehlý kopec nabízí Krásnou vyhlídku ( Pienkny Widok ) na město. Nedaleko odtud na vrcholu kopce Kalvárie stojí horská kaple s otisky rukou Panny Marie a na jeho  úbočí se dochovaly zbytky strážního hradu. S bazilikou sousedí klášter, kde je umístěna expozice Muzea církevního umění a v bývalé kryptě pohyblivý Betlém. Kamenný most spojuje oba břehy Kladské Nisy od roku 1589.

        V okolí obce Břežnice se rozkládají přírodní rezervace s bohatým výskytem tisu červeného.

Cestu ze Stříbrné hory do Barda lze absolvovat pěšky, délka trasy je asi 18km.

        Na závěr  se ještě zastavíme v Kladsku ( Klodzko), okresním městě na jihu Dolnoslezského vojvodství a projdeme se jeho historickým centrem.

Další informace:

V této oblasti Polska nelze platit českými korunami a je nezbytné vyměnit si polské zloté.

Vstupné do pevnosti - 15 zlotých není zahrnuto v ceně zájezdu

 

Vedoucí zájezdu :    Eva Fečková  ( 605 585 303              Email : FeckovaEva@centrum.cz         

                                                                               Zdrávi došli !