Zájezd na Říp a ...

11.04.2013 22:23

KČT Svitavy pořádá dne 18. května 2013   

 

zájezd

Na horu Říp, do CHKO Kokořínsko

a do Mělníka

            Po příjezdu do obce Ctiněves vystoupáme na vrchol pověstmi opředené hory Říp (456m n.m). Navštívíme rotundu sv.Jiří, z vyhlídek na úbočí hory se rozhlédneme po krajině jako kdysi dávno praotec Čech. Než se odebereme z posvátného kopce do nížiny, budeme moci načerpat síly v místní restauraci. Tato trasa dlouhá 4km překonává převýšení asi 200m.

 

            Poté nás autobus převeze asi 1km za město Štětí do vísky Stračí, odkud se vydáme pěšky po žluté TZ k Mariánské a Hraběcí kapli, dále k Sedmi chlebům, kolem jeskyní a několika skalních útvarů s reliéfy sochaře V. Levého Had a Harfenice do obce Želízy. Po modré TZ dojdeme k Čertovým hlavám, které do skály vytesal rovněž V.Levý. Modré značení nás dovede až do Liběchova, kde si můžeme prohléd-nout barokní zámek, projít se jeho zahradou, případně navštívit muzeum asijských kultur v zámku umístěné. Popsaná část cesty prochází  CHKO Kokořínsko, není náročná  a měří asi 10km.

 

            Z Liběchova odjedeme do města vína  Mělníka položeného   na vý-šině , pod níž se řeka Vltava vlévá do Labe. Vyhlídka nedaleko měl-nického zámku nám umožní tuto přírodní scenérií pozorovat. Krátká procházka historickou části města bude posledním bodem programu před odjezdem domů.

 

Odjezd :   Svitavy – autobusové nádraží v 5.30hod.

Návrat :   Svitavy do 22 hod.

 

Cena zájezdu :     člen KČT - 350,- Kč,       ostatní   - 380,- Kč   

Vedoucí zájezdu :  

Eva Fečková tel. 605 585 303                                              

 email : feckovaeva@centrum.cz                       Zdrávi došli !