Zájezd do pohoří Brdy a Hřebeny ve dnech 12. - 15. 9. 2019

12.09.2019 19:05

Zájezd do pohoří Brdy a Hřebeny ve dnech 12. - 15. 9. 2019


Program zájezdu:

12.9. Odjezd v 6:00 hodin z Moravské Třebové, autobusové nádraží, v 6:30 hodin od Astry ve Svitavách, v 7:00 hodin od nádraží v Poličce.

12.9. až 15.9. – program zájezdu byl již dříve zaslán. Návrat domů 15.9. předpokládáme ve večerních hodinách. 
V případě nepříznivého počasí může být program na jednotlivé dny měněn, případně budou navštíveny pamětihodnosti v okolí. Trasy 2. – 4. dne jsou na mapách číslo 34, 35 a 38, ale je nutné počítat s tím, že především na mapách č. 34 a 35 došlo k velkým změnám ve značení z důvodu zpřístupnění bývalého vojenského újezdu. Trasa v okolí Kouřimi je na mapě č. 37.

Cena zájezdu:

Celkem 2 700,- Kč – letos budeme platit na rozdíl od předchozích let DPH za dopravu, protože nevyjíždíme do zahraničí.  
První záloha byla ve výši 1 000,- Kč.
Druhá záloha ve výši 1 700,- Kč.
Případný doplatek bude proveden po vyúčtování zájezdu v návaznosti na možné změny cen.
Cena zahrnuje dopravu, ubytování, polopenzi. Ubytování včetně polopenze je zajištěno ve vsi Volenice v zařízení Dog Center Ajax.
Doporučujeme vzít s sebou průkazky KČT, např. je výrazná sleva ve skanzenu v Kouřimi.

Druhou zálohu v částce 1.700,- předejte ve Svitavách p. Lence Vackové, telefon 737105078   do  10. 9. 2019 nebo po domluvě v autobuse.