Zahájení v Pardubicích 25. března 2017

12.02.2017 18:46

Klub českých turistů

odbor Svitavy

pořádá autobusový výlet na

      

Zahájení turistické sezóny Pardubického kraje

       v sobotu 25. března 2017 v Pardubicích

 

Program :

 

 8:00 –   9:00  registrace účastníků – Budova C Krajského úřadu na Komenského nám. 120

                        Současně probíhá na náměstí koncert trampské skupiny Vodáci

 9:00 –   9.15  oficiální zahájení akce

                        

Z pestré nabídky programu této akce jsme pro naše členy vybrali plavbu lodí Arnošt. Plavba se uskuteční od 13.30 z přístavu poblíž zimního stadionu v Pardubicích do Kunětic a zpět. Objednali jsme 45 míst. Každý  účastník plavby kromě dětí má mít sebou občanský průkaz pro kontrolu.

 

Jinak ponecháváme na každém jednotlivci  čeho se  bude chtít zúčastnit. Můžete vybírat jak z organizovaných prohlídek, které většinou začínají od 10 hodin, například prohlídka Městské památkové rezervace, prohlídka pardubické radnice, procházka nábřežími a parky, prohlídka zámeckého areálu a další. Celá nabídka je podrobně popsána v krajském kalendáři.

 

Nebo si můžete samostatně prohlédnout východočeské muzeum a galerii, Zelenou bránu, kostely: arciděkanský kostel sv. Bartoloměje na  nám. Republiky, kostel Zvěstování Panny Marie v Klášterní ulici, Valy a zámek, Stezku Viléma z Pernštejna 2,5 km, Stezku po stopách odbojové skupiny Silver A 2 km.

                      

 

 Odjezd na zájezd v 7.00 hodin z autobusového nádraží zastávka Hnát Svitavy

                                  

 Předpokládaný návrat do 19,00 hodin

 

 

Cena výletu je 120,-Kč. Členům KČT Svitavy a hostujícím členům bude poskytnuta dotace ve výši 70,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava a poplatek za plavbu lodí Arnošt.

 

Poplatek na výlet bude vybírán na posezení 9.2.2017 ve Fabrice,

individuelně po dohodě s vedoucí akce v autobuse.

 

Lenka Vacková, kontaktní telefon  : 737105078