Zahájení turistické sezóny ve Skutči

28.03.2020 08:06

AKCE se NEKONÁ

Milí kolegové, vzhledem k rozhodnutí vlády ČR o zákazu akcí s větší účastí než 100 osob jsme nuceni zrušit letošní Zahájení jarní turistické sezóny ve Skutči. S pořadateli z odboru KČT Hlinsko jsme domluveni, že se ujmou pořádání této akce v příštím roce 2021 a využijí již připravené materiály, které tak nepřijdou vniveč. P. Zahradníka prosím o zveřejnění zrušení akce na našem webu a všechny předsedy žádám o předání informace svým členům. 

Děkuji vám za pochopení nastalé situace. Ať se nám koronavir vyhne.

Vlastimil Škvára,
předseda OV KČT Pardubický kraj

_____________________________________________________________________________________________

KČT, odbor  Svitavy

               vás zve

na

Zahájení turistické sezóny  2020
      v Pardubickém kraji

 v sobotu 28.března 2020

Odjezd z autobusového nádraží v 8 hodin.
Přihlášky + zaplacení (50 Kč) na posezení
dne 13. 2. 2020.

Návrat do 19 hodin.

Věra Stichová, č.tel. 733 683 317