Z vodního mlýna... 22. června 2019

22.06.2019 06:30

Klub českých turistů Svitavy

pořádá                                                           

 

dne 22. června 2019

autobusový výlet

 

Z Vodního mlýna ve Slupi na hrádek Lampelberk

 

Program výletu:

 

Odjezd autobusem: Svitavy - zastávka Hnát v 6.30 hod.

 

Přejezd do jihomoravské obce Slup, kde je zajištěna prohlídka technické památky - vodního mlýna s průvodcem. Jedná se o národní kulturní památku. Objekt je renesanční stavbou velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem.

 

Varianta A -  po zelené TZ přes obec Jaroslavice okolo Jaroslavických rybníků až na hrádek Lampelberk - celkem 14 km.

 

Varianta B – po zelené TZ okolo Jaroslavických rybníků do obce Jaroslavice, přejezd autobusem na zastávku Lampelberk bus., poté na hrádek Lampelberk a zpět – celkem 6 km.

 

Cena výletu 350,- Kč.

Cena obsahuje dopravu a vstupné na prohlídku Vodního mlýna ve Slupi.

 

Předpokládaný návrat do 21.00 hodin.

 

Vedoucí akce: Lenka Vacková

Kontaktní telefon: 737 105 078