Výroční členská schůze

11.01.2024 00:00

                   Klub českých turistů, odbor Svitavy

zve všechny členy, hostující členy a zájemce,

kteří by chtěli rozšířit naše řady na

Výroční členskou schůzi

Uskuteční se ve čtvrtek 11. ledna 2024 od 16:00 hod. v Aule Multifunkčního centra

Fabrika (3. podlaží).

Program:

1. Zahájení schůze

2. Seznámení a schválení programu schůze

3. Volba mandátové a návrhové komise

4. Zpráva o činnosti v roce 2023

5. Zpráva o hospodaření v roce 2023, rozpočet na rok 2024 6. Zpráva revizní komise za rok 2023

7. Zpráva mandátové komise 8. Plán činnosti na rok 2024

9. Schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok 2024

10. Schválení členských příspěvků na rok 2025

11. Informace z oblasti KČT Pardubický kraj

12. Návrh a volba delegáta na oblastní konferenci

13. Diskuse 14. Usnesení

15. Závěr

Na schůzi budou vybírány členské příspěvky na rok 2024. Jejich úhrada bude možná před schůzí od 15:30

do 16:00 hod. a pak po skončení schůze. Začátek schůze se nebude posouvat.

Členské příspěvky na rok 2024 musí být uhrazeny nejpozději 31. ledna 2024. Kdo v termínu nezaplatí, ztrácí členství a s ním i výhody, které členové klubu mají. O členství bude muset znovu požádat!

Výše členských příspěvků na rok 2024:

Dítě (0 - 18 let): 100,-

Junior (19 - 26 let): 150,-

Dospělý (27 - 60 let): 280,-

Senior (61 let a více): 150,-

Rodinná známka: 550,-

Host: 80,-

Předplatné časopisu Turista na rok 2024:

Zvýhodněné předplatné časopisu pro členy KČT činí 540,- . Předplatné pro nečleny KČT je za 650,-

Kč. Pro informaci - jedno číslo časopisu Turista bude v roce 2024 stát 70,- Kč.

____________________________________________________________________________________________

 

Vážení turisté,
 přečetli jste si pozvánku na Výroční schůzi a máme na  všechny velkou prosbu.
 Od tohoto roku je povinné uvést do evidence členské základny také číslo telefonu 
 a e-mailovou adresu.
 Moc nám usnadníte práci, když si nám  lístečku přinesete čitelně napsané
  •  jméno a příjmení,
  •  aktuální telefonní číslo a 
  •  e- mailovou adresu
 U prezentace na lístky bude nachystaná krabička.
 Vše bude na schůzi podrobněji vysvětleno.
 Předem moc děkujeme.                  Těšíme se na Vás.                                       Výbor KČT