Výroční členská schůze

01.01.2023 18:28
Vážení turisté,
 
zveme všechny členy, hostující členy a zájemce, kteří by chtěli rozšířit naše řady 
 
na Výroční členskou schůzi, která se uskuteční ve čtvrtek 12. ledna 2023
 
od 16:00 hodin v Aule Multifunkčního centra Fabrika (3. podlaží) 
 
Program: 
1. Zahájení schůze
2. Seznámení a schválení programu schůze
3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
4. Zpráva o činnosti v roce 2022
5. Zpráva o hospodaření v roce 2022, rozpočet na rok 2023
6. Zpráva revizní komise za rok 2022
7. Zpráva mandátové komise
8. Plán činnosti na rok 2023
9. Schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok 2023
10. Schválení členských příspěvků na rok 2024
11. Informace z oblasti KČT Pardubický kraj
12. Představení kandidátů do nového výboru a revizní komise
13. Volba nového výboru a revizní komise
14. Návrh a volba delegáta na oblastní konferenci
15. Diskuse
16. Usnesení
17. Závěr
 
Na schůzi budou vybírány členské příspěvky na rok 2023. Výše členských příspěvků bude ještě upřesněna. Jejich úhrada bude možná před schůzí od 15:40 do 16:00 hod. a pak po skončení schůze. Začátek schůze se nebude posouvat.
 
 
                                                                                                                                        Výbor KČT Svitavy

Přílohy