Výroční členská schůze

11.01.2018 16:00

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

se koná dne 11. ledna 2018 v 16.00 hod. ve Fabrice

Na schůzi budou vybírány peníze na:           

členské příspěvky

-      výše členského příspěvku :

Dospělý: 250,- Kč
Senior:    150,- Kč
Senior - rozšířené členství (+časopis Turista): 550,- Kč
Dospělý - rozšířené členství (+časopis Turista): 650,- Kč
Rodinná známka: 450,- Kč

 

-   pokud někdo nezaplatí příspěvek na výroční schůzi, může tak učinit

ještě na schůzi 8.2.

 

-   pokud nebude do tohoto termínu příspěvek uhrazen, dotyčný člen

ztrácí členství v KČT, včetně vyplývajících výhod