Výroční členská schůze a příspěvky....

06.01.2023 12:14

 

Klub českých turistů, odbor Svitavy

 


Vážení turisté,

 

zveme všechny členy, hostující členy a zájemce, kteří by chtěli rozšířit naše řady 

 

na Výroční členskou schůzi,

 

která se uskuteční ve čtvrtek 12. ledna 2023

 

od 16:00 hodin v Aule Multifunkčního centra Fabrika (3. podlaží) 


 

Program: 

1. Zahájení schůze

2. Seznámení a schválení programu schůze

3. Volba mandátové, volební a návrhové komise

4. Zpráva o činnosti v roce 2022

5. Zpráva o hospodaření v roce 2022, rozpočet na rok 2023

6. Zpráva revizní komise za rok 2022

7. Zpráva mandátové komise

8. Plán činnosti na rok 2023

9. Schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok 2023

10. Schválení členských příspěvků na rok 2024

11. Informace z oblasti KČT Pardubický kraj

12. Představení kandidátů do nového výboru a revizní komise

13. Volba nového výboru a revizní komise

14. Návrh a volba delegáta na oblastní konferenci

15. Diskuse

16. Usnesení

17. Závěr

 

Těšíme se na Vás na Výroční členské schůzi, 
 

                                                                                                                                        Výbor KČT Svitavy

 

Členské příspěvky

 

Na schůzi budou vybírány členské příspěvky na rok 2023. Jejich úhrada bude možná před schůzí od 15:40 do 16:00 hod. a pak po skončení schůze. Začátek schůze se nebude posouvat.

 

 

Členské příspěvky na rok 2023 musí být uhrazeny nejpozději 31. ledna 2023. Kdo v termínu nezaplatí, ztrácí členství a s ním i výhody, které členové klubu mají. O členství bude muset znovu požádat! 


 

Výše členských příspěvků na rok 2023:


 

Dítě (0 - 18 let):             100,- Kč

Junior (19 - 26 let):       150,- Kč

Dospělý (27 - 60 let):    280,- Kč

Senior (61 let a více):   150,- Kč

Rodinná známka:         550,- Kč

Host:                               80,- Kč


 

Předplatné časopisu Turista na rok 2023:


 

Zvýhodněné předplatné časopisu pro členy KČT činí 540,- Kč. Tato částka platí při objednání a úhradě časopisu na Výroční členské schůzi 12. ledna! Po tomto termínu bude cena zvýhodněného předplatného činit 620,- Kč, což se moc neliší od předplatného pro nečleny za 650,- Kč. Pro informaci - jedno číslo časopisu Turista bude v roce 2023 stát 70,- Kč.