Výroční členská schůze 10.3.2022

10.03.2022 20:02

Klub českých turistů, odbor Svitavy

     zve všechny své členy na

 

     Výroční členskou schůzi

 

 

Uskuteční se ve čtvrtek 10. března 2022 od 16:00 hod. 

v Aule Multifunkčního centra Fabrika (3. podlaží). 

 

 

Program:

 

1. Zahájení schůze
2. Seznámení a schválení programu schůze
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Zpráva o činnosti v roce 2021
5. Zpráva o hospodaření v roce 2021, rozpočet na rok 2022
6. Doplnění člena revizní a kontrolní komise
7. Zpráva revizní komise za rok 2021
8. Plán činnosti na rok 2022
9. Zásady hospodaření v roce 2022 a výše členských příspěvků v roce 2023
10. Seznámení s hlavními akcemi KČT
11. Informace z oblasti KČT Pardubický kraj
12. Diskuze
13. Schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok 2022
14. Schválení členských příspěvků na rok 2023
15. Schválení čerpání financí
16. Schválení delegáta na oblastní konferenci
17. Usnesení
18. Závěr