Výroční členská scchůze

16.01.2020 16:00

 

 

Klub českých turistů, odbor Svitavy

POZVÁNKA

 

na výroční schůzi KČT Svitavy, která proběhne

ve čtvrtek 16. 1. 2020 v 16,00 hodin v Aule

Multifunkčního centra Fabrika /3. podlaží

 

Program:

1/ Zahájení

2/ Seznámení a schválení programu schůze

3/ Volba mandátové , návrhové komise

4/ Zpráva o činnosti v roce 2019

5/ Zpráva o hospodaření v r. 2019, rozpočet na r. 2020

6/ Doplnění člena revizní a kontrolní komise

7/ Zpráva revizní komise za rok 2020

8/ Plán činnosti na rok 2020V

9/ Zásady hospodaření v roce 2020, výše příspěvků v roce 2021

10/ Seznámení s hlavními akcemi KČT

11/ Informace z oblasti KČT Pardubický kraje

12/ Diskuze

13/ Schválení plánu činnosti a rozpočtu na r. 2020

14/ Schválení členských příspěvků na rok 2021

15/ Schválení čerpání financí

16/ Návrh a volba delegáta na oblastní konferenci

17/ Usnesení

18/ Závěr

 

Na schůzi budou vybírány členské příspěvky na rok 2020. Základní příspěvek 250,- Kč, senioři + děti 150,- Kč, rodinná známka 410,-Kč . Rozšířené členství ( v ceně časopis Turista) je 640,- Kč/540,- Kč.

 

Příspěvky je třeba zaplatit do 31. 1. 2020