Výlet do Nového a Starého Jičína

24.06.2017 06:30

Klub českých turistů, odbor Svitavy

pořádá dne 24. června 2017

 

Výlet do Nového a Starého Jičína

 

Odjezd ze Svitav  -  v 6.30 h z autobusového nádraží ze stanoviště č. 5

Návrat do Svitav  –  do 20 h

Cena zájezdu :  do 250,- Kč

 

Program výletu:

 

Ze Svitav odjedeme objednaným autobusem do Nového Jičína ležícího

v Podbeskydí a známého výrobou klobouků. Zde navštívíme zámek, kde je umístěna stálá expozice nazvaná „Nechte na hlavě“, představující historické modely klobouků. V  Návštěvnickém  centru, nacházejícím se v Laudonově domě na Masarykově náměstí , se seznámíme s výrobou klobouků a s fakty ze života slavného rakousko-uherského generála  Laudona (* 1717- +1790), jehož v této budově zastihla smrt. Čtvercové novojičínské náměstí, lemované měšťanskými domy s podloubím, bude v den naší návštěvy hostit V. ročník Pivobraní s bohatým kulturním programem.

        

         Po prohlídce města a občerstvení se vydáme přes kopec zvaný Svinec  do Starého Jičína. Procházka dlouhá 8 km nás po červené TZ dovede na Skalky (slepencová skaliska) a na vrchol  ( 546 m n. m.) zvláštně pojmenovaného  kopce. Ten byl obdařen pro turisty nezbytným výhledem na Beskydy a do Moravské brány, turistickou chatou, několika geologickými zajímavostmi (pikritové mandlovce a polštářové lávy) i děsivou pověstí. Výskyt orchidejí (vstavače) na svazích, Oční studánka a kaple zpříjemňují prudký sestup po žluté TZ ke Starému Jičínu, nad nímž se tyčí zřícenina hradu ze 13. století.

V den našeho výletu  budou v jeho zdech probíhat ukázky bojů  mezi německou a americkou armádou z období 2.světové války (rok 1944- Itálie).

 

Přihlášky a peníze  přijímá  od 11.5.2017 vedoucí výletu

 

Eva Fečková, telefon : 605 585 303, email : feckovaeva@centrum.cz