Upozornění

19.09.2019 18:39

UPOZORNĚNÍ !!!

 

Posezení ve Fabrice se překládá z 12. září na 19. září

 

Obec přátelská seniorům – nabízené akce:

 • Osázení ostrovů na rybníku Rosnička

-  7. září 2019, sraz v 10 hodin   na pláži

 • přiveďte i svá vnoučata
 • opékání špekáčků u chaty Rosnička

 

 • Příměstský tábor pro seniory  ve dnech 23. – 27.9.2019

-   přihlášky od. 1. 9. do 16. 9.2019 ve Fabrice – klubovna seniorů,                                                                                 

    3. patro

-   program zajišťuje SVČ Tramtárie

-   bohatý program včetně celodenního výletu

 

 • Olympiáda pro seniory – 25. 9. 2019  hřiště u Penzionu
 • nenáročné soutěže a hry
 • zúčastní se i senioři z okolních měst
 • oběd bude zajištěn
 • zájemci se nahlásí na zářijovém posezení

 

 • Svátek seniorů – „Popelka na Cibulce“, divadelní  představení
 • 2. 10. 2019 v 15 hodin, Fabrika velký sál
 • účinkující - Eva Hrušková, Jan Přeučil, Aleš Cibulka

 

Bližší informace k jednotlivým akcím budou v  měsíčníku Naše město.