Ukliďme Česko 1. dubna

01.04.2023 09:58

  

 

Klub českých turistů, odbor Svitavy

pořádá v sobotu 1. dubna 2023 úklidovou brigádu

UKLIĎME SVITAVSKÝ BRAND

 

Členové KČT Svitavy se pravidelně účastní celorepublikové akce Ukliďme Česko,

letos tomu bude již posedmé.

 

Sraz: v 9:30 hod. u Sportovní haly na ulici Pražská

 

V plánu je úklid přístupových cest ke svitavským rybníkům a areálu Brand u rybníku

Rosnička (Naučná stezka K pramenům Svitavy, modrá turisticky značená trasa k

Památníku včelích matek, okolí písníku a retenční nádrže...).

V místě srazu dostane každý pytle a rukavice, rozdělíme se do skupin a domluvíme se,

kdo co projde.

 

Srdečně zveme všechny dobrovolníky. Věříme, že se sejdeme v hojném počtu jako v

minulých letech.

 

Vedoucí akce: Věra Stichová - tel. 733 683 317