SMUTNÁ ZPRÁVA

30.05.2018 19:57

 

SMUTNÁ ZPRÁVA

V pátek 25. května 2018 nás opustil kamarád, turista tělem i duší

ing. Vilém Stich

Dne 5. srpna 2017 jsme připomínali, že oslavil osmdesáté narozeniny. Byl zakládající člen a dlouholetý předseda svitavské turistiky.  Pod jeho vedením zorganizovali svitavští turisté pro členy odboru, ale i další své příznivce nespočet různých výletů, pochodů, přednášek, plesů a zájezdů. Zasloužil se také o vznik turistických oddílů mládeže Zelenáči a Zálesáci, pro které zorganizoval několik letních táborů. Turistický oddíl  mládeže Zálesáci funguje dosud.

Kromě turistiky bylo jeho velkým koníčkem cestování. Řadu let působil jako externí průvodce CK Čedok. Své bohaté zkušenosti využíval také pro organizaci a průvodcovství zájezdů pro jiné organizace. Řadu zájezdů připravil pro Svaz zahrádkářů Lačnov,  n.p. TOS nebo Svitavskou nemocnici.

Za svou práci pro svitavskou veřejnost získal v roce 2013 jako patnáctý občan města Výroční cenu Svitavského klubu Laurus. V roce 2016 mu byla udělena Cena města Svitavy „za významný přínos pro město“.

Jeho srdce dotlouklo, už žádnou akci nepřipraví, žádné společné akce se nezúčastní. Nezbývá než mu poděkovat a slíbit, že turisté tu budou pracovat i nadále.

Vildo, díky!

                                                                Klub českých turistů Svitavy