Slováckými vinohrady

13.09.2013 09:27

autobusový zájezd na tradiční pochod Slováckými vinohrady 2013

dne 5. 10. 2013

Odjezd autobusu: v 6. 30 hod z autobusového nádraží  - ze  zastávky dopravní společnosti Hnát

Cena zájezdu: členové: Kč 250,--

                        ostatní:  Kč 300,--

Startovní místo:  Obecní hospoda v Dolních Bojanovicích

Přesné informace a mapku obdrží každý při zápisu na startovním místě

Délka tras: cca 8 a 16 km

Cíl všech tras bude v areálu vinných sklepů Nechory u Prušánek.

Autobus bude odjíždět z obce Prušánky, kde budou parkovat všechny autobusy.

Popis tras: dle mapky pořadatelů

Obec Dolní Bojanovice se nachází v Jihomoravském kraji,  7 km od Hodonína. První zmínka o obci Dolní Bojanovice pochází z roku 1196. Jedná se o velmi kulturní obec,  vzniklo zde velké množství folklorních souborů, které vystupují při každoročních Svatováclavských hodech.

V obci se nachází barokní kostel sv. Václava z roku 1734 .V okolí obce je mnoho malých sakrálních architektonických památek, z nichž nejslavnější je socha panny Marie z období baroka a sousoší Cyrila a Metoděje.  Součástí vesnice jsou i krásné vinné sklepy na Horním konci, V předních, Pod ořechama a Pod Čaganovem. Z velké části mají bohaté zdobení žuder slováckými ornamenty.

Vinařství má staletou tradici, obzvláště v pěstování ryzlinku, který býval jedním z nejlepších v Rakousko-Uhersku. V roce 1907 zde bylo založeno nejstarší vinařské družstvo Zádruha, jehož sklepy byly údajně za třicetileté války vyvedeny do vedlejšího Poddvorova a podle pověstí podzemní chodby vedly až k  Pálavě.

Vinné sklepy v Nechorách se začaly stavět na konci 18.století. Dnes se  zde nachází více jak 450 sklepů různých velikostí a tvarů. Nechory jsou nazývány „vesničkou vinných sklepů v Prušánkách.“
Původní a typické jsou sklepy s pozednicemi, které jsou na nárožích podepřeny dřevěnými sloupy v průčelí se sedlovými střechami a okny do oblouku, zdobené podlužáckým ornamentem, lidově nazývaným žůdrem, u země s různobarevnou obrovnávkou a drobnou malbou. Uvnitř sklepu bývaly velké jednoprostorové lisovny, ve kterých se postupem času vestavěly malé místnosti „izébky“, sloužící především ke společenským událostem nebo k odpočinku. Nové sklepy převážně z konce 20. století , jsou stavěny jako jednopatrové. V dolní části s velkou lisovnou a nad ní společenské nebo obytné patro. Z lisovny se jde úzkou hlubokou chodbou „šíjí“ do samotného sklepa, většinou rovného nebo tvořícího písmeno T, některé sklepy mají i kruhový půdorys tzv. rotundu, obvykle bývají 3-4 metry pod zemí.

 Odjezd z Prušánekcca 18. 00 hod

 Vedoucí zájezdu: Jiří Šašek, tel. 724186239

                                                                                                              Zdrávi došli