Severní Plzeňsko - srpen

24.08.2023 06:42

Klub českých turistů Svitavy

pořádá      

 

 ve dnech od 24.8. do 27.8.2023

                                                                                         

autobusový výlet

 

Severní Plzeňsko

 

 

Program výletu: 

 

Odjezd autobusem Svitavy – autobusové nádraží v 6.30 hod.

 

24.8.2023- čtvrtek

Autobusem na parkoviště k loveckému zámku Kozel, objednaná prohlídka interiérů.

Přejezd do Plzně na exkurzi do závodu Plzeňský Prazdroj, výrobce světoznámého piva,

prohlídka závodu s menší ochutnávkou.

Přejezd na ubytování do městečka Žlutice.

Večeře.

 

 

25.8.2023 pátek

Snídaně.

Přejezd do obce Mariánská Týnice. Objednaná prohlídka probošství s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie s průvodcem .

Přejezd autobusem do obce Strážiště a poté po zelené TZ do Rabštejna nad Střelou.

Cekem asi 11,5 km.

Individuální prohlídka města, odjezd na ubytování.

Večeře.

 

26.8.2023 sobota

Snídaně.

Odjezd do obce Bochov, prohlídka zříceniny hradu Hartenštejn s možností výstupu na rozhlednu. Asi 2 km.

Přejezd k poutnímu areálu Skoky, které s barokním kostelem Navštívení Panny Marie bylo jedno z nejslavnějších mariánských poutních míst v Čechách, prohlídka obnovy areálu.

Odpoledne přejezd do obce Vladořice. Po žluté TZ na vrchol Vladař /stolová hora 693 m n.m./, pokračování po červené TZ podél řeky Střely do Źlutic.

Celkem 7,2 km.

Večeře.

Po večeři individuální noční prohlídka zámku Valeč, barokní sochy.

 

27.8.2023 neděle

Snídaně.

Přejezd autobusem do městečka Bečov nad Teplou, objednaná prohlídka relikviáře sv. Maura.

Odjezd domů se zdravotní zastávkou.

 

Cena výletu 4.200 Kč.

Cena obsahuje dopravu, ubytování, polopenzi, vstupné na zámek Kozel, na exkurzi Plzeňský Prazdroj, kláštera Mariánská Týnice, hradu Hartenštejna s rozhlednou a relikviáře sv. Maura v Bečově nad Teplou.

Ubytování a stravování je zajištěno v penzionu Nad hradbami ve  Žluticích ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích se sociálním zařízením.

 

Nezapomeňte všichni občanský průkaz.

 

.

Program může být upraven dle počasí.

 

Předpokládaný návrat do 21.00 hodin.

Vedoucí akce: Lenka Vacková

Kontaktní telefon:737105078