Putování za šamotovým plátkem - cyklo

09.06.2018 00:00

 

Klub českých turistů, odbor Svitavy

pořádá

 

Cyklovýlet  dne  9. června  2018

 

 

Putování za šamotovým plátkem

 

 

Odjezd: ze Svitav v 9 hod. od kašny na náměstí

Cíl : Velké Opatovice - hřiště TJ  Sokol

Trasa : Svitavy , Sklené , Křenov , Březina , Bělá u Jevíčka , Velké Opatovice a zpět

 

Délka trasy  :  58  km

Výkonní cyklisté si přidají okruh kolem Velkých Opatovic dle dohody na místě .

 

I v tomto roce je zajištěno ubytování na nádraží ČD ve Velkých Opatovicích .

Návrat ubytovaných do Svitav v neděli po trase dle dohody          .

 

Občerstvení na trase: Křenov , Velké Opatovice - hřiště TJ Sokol

Upozornění: Akce se koná za plného provozu a na vlastní nebezpečí .

 

Vedoucí akce : Ducháček Vladimír a Petr Nečas