Prášily 16. -19. srpna 2018

16.08.2018 05:30

Klub českých turistů Svitavy
pořádá                                                                 


od 16. do 19. srpna 2018
                                                                                                 
autobusový výlet


Prášily, Bavorsko

Program výletu: 

Odjezd autobusem: Svitavy - zastávka Hnát v 5.30 hod., Polička 5.50 hod.

16. 8. 2018 - čtvrtek
Návštěva města Vimperk, přejezd do obce Neuschonau, prohlídka Stezky v  korunách stromů /vstupné v roce 2017 - 9 eur/, přejezd do Prášil, ubytování, večeře.


17. 8. 2018- pátek
Varianta A -  snídaně, autobusem do Dobré Vody u Hartmanic, prohlídka kostela sv. Vintíře s unikátním skleněným oltářem a poté autobusem na Čenkovu pilu, po červené TZ Antýgl 7,5 km, dále po modré TZ Horská Kvilda 4,5 km, dále po zelené TZ Modrava 7 km - celkem  19 km.

Varianta B - jako trasa A dále z Antýglu po červené TZ na Modravu 5 km - celkem 12,5 km.
Přejezd autobusem do Prášil se zastávkou na Antýglu, večeře.


18. 8. 2018 - sobota
Varianta A – snídaně, autobusem do osady Nová Hůrka, modrá TZ Jezero Laka 4 km, červená TZ Gsenget 5 km, žlutá TZ 3,5 km do Prášil - celkem 12,5 km.
Prodloužená varianta - z rozcestí Gsenget pokračovat po červené TZ na rozcestí Frantův most 1,5 km, pak zelená TZ, červená TZ Poledník, Prášilské jezero, Prášily  - celkem 26 km.
     
Varianta B – okruh z Prášil - červená TZ Prášilské jezero 4 km , červená TZ        Poledník  vrchol  5 km,  rozcestí  Liščí díry červená TZ  5 km, žlutá TZ  1 km, zelená TZ 1,5 km  do Prášil – celkem16,5 km.
Večeře.


19. 8. 2018 – neděle
Snídaně, odjezd do obce Vrbno - zelená TZ do města Blatná 8 km, prohlídka města, zámeckého parku, zámecké expozice.

Odjezd v odpoledních hodinách, předpokládaný návrat do 21.00 hodin.

Cena výletu je 2.200,-Kč.

Obsahuje dopravu, ubytování, polopenzi tj. snídani a večeři a vstupné do zámku Blatná. Je nutné kapesné 10 - 15 eur/ vstup na Stezku v korunách stromů v Bavorsku/.

Záloha v částce 500,- Kč již byla účastníky uhrazena, doplatek bude vybírán na posezení  9. 9.  2018 ve Fabrice nebo individuelně v autobuse u vedoucí akce. Členům KČT bude poskytnuta dotace.

Program je sestaven tak, aby byl vhodný, jak pro zdatnější turisty, tak i pro ty, kteří mají zájem si prohlédnout místa i památky v tomto regionu. Program může být upraven dle situace a v návaznosti na počasí.

Ubytování je zajištěno ve vícelůžkových pokojích s polopenzí na chatě KČT v Prášilech, sociální zařízení je na chodbě.
Nutná domácí obuv.
Nezapomeňte průkaz člena KČT pro poskytnutí slevy na ubytování.

Vedoucí akce: Lenka Vacková, telefon 737105078