Podyjí

07.10.2023 17:07

Klub českých turistů, odbor Svitavy

pořádá v sobotu 7.10.2023

Výlet do Národního parku Podyjí jihovýchodní okraj NP mezi Znojmem a Hanicemi

Odjezd: Svitavy, autobusové nádraží stanoviště č. 5 v 6.30 h

Návrat: Svitavy cca 19:30 h

Cena výletu: členové KČT - 350 Kč, ostatní - 400

Program výletu:

Ze Svitav autobusem odjedeme do obce Popice, která je částí města Znojma. Autobus

pokračovat do obce Havraníky, poslední zastávka autobusu bude v malé vinařské obci

Hnanice, odkud budeme odjíždět zpět do Svitav.

Pohybovat se budeme po značených turistických cestách, zelené, žluté a červené

Připraveny jsou varianty:

A) Trasa 14,5 km: Popice - Popice bus – u kaple Panny Marie Bolestné odbočit na NS

 Havranické vřesoviště, zpět po NS do Popic, napojit se na ZTZ Popice-hostinec -

 Vyhlídka Sealsfieldův kámen - změna na ŽTZ - Pod Novou cestou – Judexův Mlýn -

 souběh s ČTZ) - ČTZ Pod Šobesem – u lávky – Šobes-vinice, zpět Pod Šobesem - u

 lávky, dále po ŽTZ do Hnanic

B) Trasa 9 km: Popice bus – u kaple Panny Marie Bolestné odbočit na NS Havranické

 vřesoviště, zpět na ČTZ pokračovat - Nad kaplí – Havraníky – Havranické vřesoviště -

 Judexův Mlýn( souběh s ŽTZ) - ČTZ Pod Šobesem - u lávky – Šobes-vinice, zpět Pod

 Šobesem- u lávky, dále po ŽTZ do Hnanic (možno zkrátit o NS Havranické vřesoviště

 na 7,5 km.

,

C) Další možnosti: Hnanice – Vinice Šobes a zpět 5 km, Hnanice – Svatý kámen

v Mitterretzbachu(Rakousko) 4,5 km

Možnost občerstvení v závěru cesty: Hnanice - Pivovar Hnanice, Restaurace Vyhlídka Hnanice, Hostinec U Kaštanu Hnanice, Cukrárna AD ASTRA Hnanice.

Doporučené vybavení na pěší túru: Pevná obuv, pláštěnka, svačina, dostatek pití, trekové hole.

 

Přihlášky a platby budu přijímat na posezení ve Fabrice dne 10.8.2023 a 7.9.2023.

Vedoucí výletu: Ivana Šašková

Zájemci se mohou na výlet přihlásit i telefonicky nebo SMS po 16.00 hod.

Mobil: 736 672 162

Zdrávi došli !