Poděbrady, Nymburk, Libice

16.04.2016 06:00

 

 

Klub českých turistů, odbor Svitavy  pořádá

 

                                                16.dubna 2016

 

Výlet do Nymburku, Poděbrad a Libice n.Cidlinou.

 

 

Odjezd  ze Svitav autobusového nádraží  v 6.00 hodin

předpokládaný návrat                     do 20.30 hodin

 

Cena zájezdu                                 260,- Kč

 

            Rok  2016 je pro turisty opět rokem EURORANDO, celoevropské  akce , kterou pořádá Evropská asociace turistických klubů a jejímž tématem je ENERGIE. To znamená všechny druhy energie, zdroje energie, její využití, úspory  a podobně. Program  výletu označeného  znakem EURORANDO 2016 by se měl nějakým způsobem na energii soustředit.

 

Energie je fyzikální veličina, je to schopnost hmoty konat práci. Energie jednoho druhu se obecně přeměňuje v jiný druh konáním práce (Wikipedie).

 

Program:

             Ze Svitav autobusem (výsledkem spalování nafty v motoru je  pohybová energie) přejedeme do Libice nad Cidlinou, kde se nachází zbytky hradiště rodu Slavníkovců, kteří zde byli v r. 995 pobiti knížecím rodem Přemyslovců. Přežili jen ti, kteří se nacházeli mimo hradiště. Mezi nimi pozdější český světec svatý Vojtěch a jeho bratr Radim. Jejich bronzové sochy stojí na místě  dávné tragédie. V obci samotné je zřízeno muzeum, kde  se o historii místa a  archeologických vykopávkách  můžeme dozvědět více. V sobotu je otevřeno pouze po domluvě.

            Z Libice n. Cidlinou budeme pokračovat do lázeňského města Poděbrady.

K přesunu využijeme buď autobus anebo energii svých svalů a vzdálenost 5,5 km překonat pěšky.  Město a lázně Poděbrady nabízí k prohlídce krásný lázeňský park doplněný kolonádami, sochařskými díly a kavárnami, z památek zámek přestavěný z hradu, který založíl Přemysl Otakar II. v 2. polovině 13.století,  náměstí s jezdeckou sochou Jiřího z Podě-brad. Až se nabažíme lázeňské atmosféry a načerpáme další  energii ze svých zásob nebo využijeme služby  některé  z řady místních restaurací , vyrazíme  pěšky po stezce vedoucí po pravém břehu Labe k bývalému královskému městu Nymburk. Při pohledu na hladinu řeky si jistě vybavíme vodní energii, která zde kdysi roztáčela kola vodních mlýnů a hamrů, nyní pohání turbíny vodních elektráren. Odjakživa sloužila k lodní dopravě a obyvatelé přilehlých sídlišť určitě mnohokrát poznali i její ničivou sílu. 

            Do Nymburku nás dovede 8,5 km dlouhá  červeně značená trasa.  Ve městě se dochoval soubor cihlových gotických a renesančních staveb. Mezi ně patří pás hradeb s   věžemi, kostel sv. Jiljí, staré děkanství a věž Kaplanka, radnice. V Nymburku se narodil spisovatel Bohumil Hrabal a návštěvníci s ním mohou posedět na lavičce na náměstí Přemyslovců. V místním pivovaru má spisovatel pamětní desku. K zajímavostem patří starověká mohyla, Stará rybárna, morový sloup na náměstí, obranné valy obepínající starou část města, Turecká věž. V současné době je Nymburk významnou železniční křižovatkou.

 

Účastníkům výletu přeju, aby zdrávi došli a pozitivní energii načerpali.

 

Vedoucí výletu : Eva Fečková

 

Telefon :          605 585 303              E mail   : feckovaeva@centrum.cz