Pálava 15. dubna 2017

09.03.2017 09:40

                                      Klub českých turistů odbor Svitavy

..                                

pořádá  dne 15.dubna 2017

 

Výlet na Pálavu

( Pavlovské vrchy) s návštěvou  Archeoparku v Pavlově

 

Způsob dopravy: Objednaným autobusem

Odjezd:  Ze Svitav z autobusového nádraží ze stanoviště č. 5 Hnát -bus v 6.30h

Předpokládaný návrat: do 20 h

Cena:  250,- Kč

 

Program zájezdu :

     Ze Svitav odjedeme směrem do Brna, kde uděláme krátkou zastávku na ranní kávu. Poté se přesuneme do Bavor, vinařské vesnice na západním svahu Pálavy  a odtud vyrazíme pěšky na Stolovou horu, ke zřícenině  Sirotčího  hrádku a do Perné na  rozcestí, odkud se vydáme k nejvyššímu bodu Pavlovských vrchů Děvínu ( 554m n.m.) a pak přes Dívčí hrady do Pavlova.

K putování využijeme rozvětvené turistické pěší značení (viz přiložená mapa). Délka tras od 10 do 15 km, převýšení asi 300 m.

      V odpoledních hodinách navštívíme v loni otevřený Archeopark v Pavlově. Zde se seznámíme s archeologickými nálezy z doby pravěkých lovců mamutů, kteří v této lokalitě zhruba před 30 tisíci let pobývali. Expozice jsou situovány do podzemí a exponáty lze vidět na místech, kde byly nalezeny. Archeopark obdržel titul Stavba roku 2016. Ceník vstupného je přiložen.

     Pavlovské vrchy (Pálava) jsou dominantou nížinné jižní Moravy a představují nejteplejší a nejsušší oblast ČR. Od roku 1976 je toto území chráněnou krajinnou oblastí, od roku 1986 biosférickou rezervací UNESCO. Na svazích Pálavy se pěstuje vinná réva, nachází se zde skalní stepi, teplomilné doubravy. Na jaře zde rozkvétají koberce kosatců, na skalách Děvína písečnice velkokvětá a roste zde řada suchomilných trav. Symbolem Pálavy je dub šípák. Ze živočišné říše jsou tu domovem roháč velký, tesařík obrovský, otakárci ovocný a fenyklový, několik druhů netopýrů, pěnice vlašská, strakapoud jižní, strnad luční, na novomlýnských nádržích přezimuje orel mořský.

      V letech 1975-1989 byly pod Pavlovskými vrchy vybudovány 3vodní nádrže, aby posloužily k zavlažování. K tomu účelu však využívány nikdy nebyly a nyní slouží převážně k rekreaci a rybolovu.

Přihlášky a peníze přijímá vedoucí zájezdu Eva Fečková  od 16. 3. 2017          

  605 585 303                 e mail :  feckovaeva@centrum.cz

 

KOMPLETNÍ CENÍK VSTUPNÉHO A SLUŽEB – ARCHEOPARK PAVLOV

VSTUPNÉ:

Základní vstupné: 90 Kč

Poloviční vstupné: 45 Kč

 děti od 6 do 18 let

 studenti od 18 do 26 let (po předložení dokladu o studiu)

 důchodci (invalidní nebo starobní důchod)

 dále po předložení průkazek: ISIC, ITIC, GO 25 (IYTC card), ZTP a ZTP/P

Rodinné vstupné: 200 Kč

 2 dospělí + 1 a více dětí

 sleva 25 % z rodinného vstupného po předložení průkazky Rodinný pas

Zdarma:

 děti do 6 let

 po předložení průkazek: AMG, NPÚ, ICOMOS, ZMS

Sleva 10 %

 po předložení průkazek: Pálava card, Sphere card, Senior pas

SLUŽBY:

Fotografování v expozici: 50 Kč

Komentovaná prohlídka (za celou skupinu): 400 Kč

Příplatek ke vstupnému mimo provozní dobu (za osobu): 50 %

Přijímáme platby platební kartou.

 

 

 

KOMPLETNÍ CENÍK VSTUPNÉHO A SLUŽEB – ARCHEOPARK PAVLOV
VSTUPNÉ:
Základní vstupné: 90 Kč
Poloviční vstupné: 45 Kč
 děti od 6 do 18 let
 studenti od 18 do 26 let (po předložení dokladu o studiu)
 důchodci (invalidní nebo starobní důchod)
 dále po předložení průkazek: ISIC, ITIC, GO 25 (IYTC card), ZTP a ZTP/P
Rodinné vstupné: 200 Kč
 2 dospělí + 1 a více dětí
 sleva 25 % z rodinného vstupného po předložení průkazky Rodinný pas
Zdarma:
 děti do 6 let
 po předložení průkazek: AMG, NPÚ, ICOMOS, ZMS
Sleva 10 %
 po předložení průkazek: Pálava card, Sphere card, Senior pas
SLUŽBY:
Fotografování v expozici: 50 Kč
Komentovaná prohlídka (za celou skupinu): 400 Kč
Příplatek ke vstupnému mimo provozní dobu (za osobu): 50 %
Přijímáme platby platební kartou.
Přijímáme platbu v eurech. Informace o aktuálním kurzu je vždy k dispozici na