Německo a Českosaské Švýcarsko - červen 2015

20.05.2015 19:14

výlet ve dnech 26. 6. 2015 – 28. 6. 2015                                                           

 

do

Německa s výletem

do Českosaského Švýcarska

 

                                                  

 Program výletu do Německa s turistikou v Českosaském Švýcarsku, ve dnech 26. června 2015 – 28. června 2015.

Ubytování Domov mládeže VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Čs. Armády 10, Děčín.

2 noci včetně polopenze.

 

1. den

Autobusem do obce Tisá - naučná stezka Tiské stěny. Celkem vedou skalním areálem Tiských stěn dva značené okruhy. Povede vás naučná stezka, klasicky značená bílým čtvercem a zeleným pruhem.

  

Alternativa I – naučná stezka Malé stěny nabízí ke zhlédnutí osmnáct skalních útvarů.

Alternativa II – Velké stěny oproti tomu obsahují celkem bezmála šedesát skal nejroztodivnějších tvarů podporujících fantazii.

Oba dva okruhy začínají na Skalním náměstí. Vlevo od pokladny začíná menší, vpravo vyrazíte do Velkých Tiských stěn.

Přejezd na Mezní louku 3,5 km /modrá, žlutá TZ/ k Divoké soutěsce, přejezd na pramicích, přechod přes Mezní můstek k Tiché soutěsce - přejezd na pramicích a 2,5 km /žlutá TZ/ do Hřenska.

Odjezd autobusem na ubytování, večeře.

 

2. den

Snídaně.

Autobusem na zastávku Tři prameny.

 

Alternativa I – ze zastávky Tři prameny po červené na Pravčickou bránu /převýšení celkem 2 km/, Sokolí hnízdo po hřebeni červená TZ na Mezní louku /6  km/, celkem 8 km - přejezd autobusem do Jetřichovic.

 

Alternativa II – stejná jako alternativa I, pokračování z Mezní louky po červené TZ Malá Pravčická brána, Smolný kámen /4 km/, pak po žluté TZ /1,5 km/ Vysoká Lípa, celkem 13, 5 km. Přejezd autobusem do Jetřichovic.

Alternativa III – stejná jako alternativa II, pokračování z rozcestníku Smolný kámen dál po červené TZ po naučné stezce Jetřichovické skály až do Jetřichovic 9 km, celkem 22,5 km.

Odjezd na ubytování, večeře.

 

3. den

Snídaně.

Lodní dopravou po Labi z Děčína do lázeňského městečka Bad Schandau, po vylodění prohlídka centra.

Odjezd autobusem na prohlídku pevnosti Konigstein.

V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 21.00 hodin.

 

Program může být upraven dle počasí.

Cena zájezdu je 1.900,- Kč.

V ceně je zahrnuto turistické ubytování na internátě, polopenze, doprava, plavba po Labi do Bad Schandau, prohlídka pevnosti Konigstein. Nezahrnuje vstupy do památkových objektů, plavbu soutěskami v Hřensku a vstup do Tiských stěn a na Pravčickou bránu.

Předpokládaný návrat v neděli do 21.00 hodin.                

 

Odjezd: v 5.30 hod. -  autobusová zastávka Hnát na autobusovém nádraží ve Svitavách.

             

Přihlášky: s přihlášením a zaplacením zálohy 1000,- Kč, doplatek 900,- Kč na posezení dne 23. 6. 2015, individuálně v autobuse.

 

 

 

Za KČT Svitavy

Lenka Vacková, tel.: 737 105 078