MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ

10.11.2008 11:02

Ve čtvrtek dne 4. prosince 2008

jsou všichni členové KČT srdečně zvaní na přátelské

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ

Sejdeme se v 17. hod. v Nadaci j. Plívy.

Občerstvení z vlastních zdrojů ( co kdo přinese )