MEMORIÁL svitavských turistů 9.11.2013

08.10.2013 21:34

 Memoriál svitavských  turistů 2013


9. ročník

   věnovaný vzpomínce  na naše přátele, členy KČT,
   kteří již nejsou mezi námi


     Zveme mezi nás rodiny  a  kamarády našich bývalých členů.

Příjďte  zavzpomínat  společně s  námi.


Sraz účastníků: v 8.00 hod. na autobusovém nádraží
Odjezd autobusem: 8.08 hod. ze Svitav stanoviště č. 1
Příjezd do Mikulče: v 8. 24 hod.

Půjdeme přes obec Mikuleč, na jejím horním konci odbočíme vpravo na polní cestu asi  po 400 dojdeme na hranici lesa. Pokračujeme dále již po lesní cestě kolem pískovny a po dalších 500 metrech dojdeme k lesní silničce. Tuto přejdeme a ve stejném směru asi po 300 metrech dojdeme k žluté značené turistické stezce, po které se vydáme až do osady Brlenka. Pokračujeme po silnici přes obec Čistá a Benátky do Litomyšle. V Litomyšli je možné se občerstvit na náměstí.

Osada Brlenka byla založena v roce 1690. Původně dřevěný kostelík byl v roce 1583 renesančně přestavěn a zasvěcen svatému Mikuláši. Jeho dnešní podoba je po barokní přestavbě v roce 1740. Významnou památkou v obci je roubený dům pocházející z druhé poloviny 16. století. Tento dům je označován jako nejstarší památka lidové architektury Východních Čech.

Trasa měří cca 14 km
Mapa KČT 49 a 50
Odjezd autobusu: z Litomyšle v 13.05, 15.17, 16.40 hod.   
Vedoucí akce: Dana Gregorová tel.608752286