Loučení s rokem 31.12.

16.12.2013 08:25

Klub českých turistů, odbor Svitavy

pořádá 31.12.2013

tradiční Silvestrovskou vycházku

ROZLOUČENÍ S ROKEM 2013

 

Tentokrát navštívíme

Bílovice  nad Svitavou

 

 

         Obec Bílovice nad Svitavou leží severně od Brna v údolí řeky Svitavy, uprostřed smíšených lesů v malebné přírodě. Tato oblast byla od poloviny 19.století nazývána Moravským Švýcarskem a v první polovině minulého století se stala vyhledávaným cílem výletníků, mezi nimiž najdeme významné osobnosti kulturního dění. Jmenujme básníka S.K. Neumana, který zde žil v letech 1906 -1915 a přivedl sem spisovatele a novináře Rudolfa Těsnohlídka. Prvně jmenovaný zde nalezl inspiraci ke Knize lesů, vod a strání, druhý sem zasadil děj pohádky o  lišce Bystroušce. Mezi hosty Bílovic patřili bratři Čapkové, V. Dyk, M.Majerová, H.Malířová,V.Kaprálová, O.Nový, K.Höger… V roce 1919 ve zdejších lesích nalezl R.Těsnohlídek odložené děvčátko – Lidušku. Tato událost jej vedla k založení tradice vánočních Stromů republiky se sbírkou na pomoc dětem bez domova. První strom byl rozsvícen 13.12.1924 na Náměstí Svobody v Brně. 

         První zmínky o obci pochází z počátku 15.století, archeologické nálezy ovšem ukazují na osídlení dřívější , již v mladší době kamenné. Dominantou Bílovic je kostel sv.Cyrila a Metoděje postavený v letech 1908 – 1913. Od roku 1983 s malou přestávkou se každoročně  v Bílovicích pořádá Silvestrovský běh do schodů.

 

Trasa A – 7km :  Bílovice n.Sv,tur.rozc. zelená TZ – Liduščin památník a památník 1. vánočního stromu – Resslův pomník, odb. – žlutá TZ, prochází Těsnohlídkovým údolím, na jehož konci se vydáme po červené TZ do Bílovic n. Sv.

Trasa B – 8,5 km :  Společná s trasou A až k Resslovu pomníku odb,- pak  budeme pokračovat po zelené TZ k rozcestníku Kopaniny -  po žluté TZ kolem zříceniny hradu Obřany k rozcestníku Těsnohlídkovo údolí – odtud po červené TZ do Bílovic n.Sv.

 

Po vycházce se sejdeme v místní  restauraci U Ševčíků, Komenského ul. 210, kde máme domluveno posezení.

 

Odjezd ze Svitav rychlíkem   8:00 h     s přestupem v Blansku

              ( ze Březové nad Svit.      8:12 h )

 

Odjezd  z Bílovic n.Sv    14:12         Blansko        14:30/15:18       Svitavy  15:58  

                                  16:12                            16:30/17:18                  17:58

Přímý osobní vlak z Bílovic do Březové n.Sv odjíždí  ve 14:12 / 16:12/18:12/20:12

 

Výlet připravila a šťastné vykročení do nového roku 2014 přeje                                             

 Eva Fečková             tel. 605 585 303