Lednicko-Valtický areál 24.6-26.6.

24.06.2016 16:40

Klub českých turistů Svitavy

pořádá

od 24.6. do 26.6.2016

třídenní autobusový výlet

Lednicko-Valtický areál  s pěší stezkou z Rakouska

                                                                                                 

Program výletu:

 

Odjezd autobusem:  Polička - vlakové nádraží  v 5.40 hod.,  

  Svitavy - zastávka Hnát  v 6.00 hod.

 

24. 6. 2016 - pátek -  příjezd do Břeclavi, prohlídka novodobého kostela sv. Václava.

 

Varianta  A:  naučnou stezkou z Břeclavi na Pohansko, staroslovanské hradiště, zámek Pohansko /4 km/, dále pokračování na zámeček Lány a zpět na Pohansko

/celkem 6 km/ pak po zelené TZ oborou Soutok, Poštorná, Břeclav /7km/ - celkem

17 km.

 

Varianta B: shodná jako varianta A, bez zacházky na zámeček Lány - celkem 10 km.

 

Odjezd na ubytování do Valtic, večeře.

 

25. 6. 2016 - sobota – snídaně, přejezd autobusem do Lednice, individuální prohlídka zámku,  zámeckého  skleníku, poté zámeckým parkem přes Akvadukt  k Minaretu /2 km/,  prohlídka Minaretu, sraz na přístavišti Minaret v 11.45 hod.  

Ve 12.00 hod. odplouváme na objednanou plavbu lodí po řece Dyji na Janův hrad, prohlídka Janohradu.

 

 

Varianta A: po naučné stezce Lužní les na rozcestí Valtická alej k Apollonovu chrámu /5 km/ okolo Lednických rybníků /žlutá TZ/, odbočka Nový Dvůr /červená TZ/, Tři grácie /3 km/, pokračování po červené TZ okolo kaple Svatý Hubert, Randezvous  do Valtic /6 km/ - celkem 14 km.

 

Varianta B: až ke stavbám Tři grácie shodná jako varianta A, poté odjezd autobusem do Valtic - celkem  8 km.

 

Večeře.

 

26. 6. 2016 - neděle – snídaně, odjezd do Rakouska do obce Schrattenberg, poté pěšky po stezce "bosou nohou" z Rakouska přes Raisnu do Valtic - celkem asi 7 km.

Individuální prohlídka Valtic /zámek, zahrady/, odjezd v odpoledních hodinách,

předpokládaný návrat do 21.00 hod.

 

Ubytování je zajištěno na internátě Střední vinařské školy Valtice, Sobotní 116, 691 42 Valtice, ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích a to včetně polopenze.

 

Program je sestaven tak, aby byl vhodný, jak pro zdatnější turisty, tak i pro ty, kteří mají zájem si prohlédnout místa i památky v tomto regionu. Program může být upraven dle situace a v návaznosti na počasí.

 

Celková cena zájezdu je 1.900 Kč. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování včetně polopenze, plavba lodí z Minaretu na Janův hrad a prohlídka kostela sv. Václava v Břeclavi. Ostatní vstupy si hradí každý sám.

             

Doplatek zájezdu v částce  900 Kč zaplaťte ve Svitavách na schůzce KČT ve Fabrice dne  23. 6. 2016  nebo  individuálně  v  autobuse u vedoucí akce.

 

Lenka Vacková /kontaktní telefon 737 105 078/.