KUKS

24.06.2023 16:02

 

Klub českých turistů, odbor Svitavy 

pořádá 24. června 2023 vlakový výlet 

 

Hospitál Kuks a Braunův Betlém 

 

Sraz účastníků: v 7:45 hod. před vlakovým nádražím ve Svitavách. Před nádražní budovou vytvoříme skupiny po 5 lidech a koupíme si skupinové jízdenky IREDO pro 5 osob za 350,- Kč. Cena jízdenky pro 1 osobu na celý den tak vyjde na 70 Kč.  

 

Odjezd ze Svitav: v 8:03 hod. rychlíkem Českých drah do Pardubic, zde v 9:05 hod. přestup do rychlíku Arriva do Jaroměře. V Jaroměři v 10:21 hod. přestup do osobního vlaku Arriva, příjezd do zastávky Kuks v 10:28 hod.  

 

Program: 

Po příjezdu do Kuksu půjdeme od vlakové zastávky přibližně 300 m k Hospitálu Kuks - na 11:30 hod. je zamluvena hodinová prohlídka Hospitálu (základní okruh) s průvodcem. Vstupné na prohlídku - 160 Kč (senior nad 65 let a mládež do 24 let), 200 Kč (dospělý). 

Prohlídka začíná v obrazárně, kde se seznámíme s osobností zakladatele Kuksu Františka Antonína Šporka a s původním účelem celého komplexu - hospitální činností milosrdných bratří. Dále projdeme hlavní hospitální chodbou s nově restaurovaným cyklem nástěnných maleb Tanec smrti, prohlédneme si i kostel Nejsvětější Trojice a druhou nejstarší barokní lékárnu v ČR U Granátového jablka. Prohlídka je zakončena v lapidáriu, kde se nachází originální sochy alegorií Ctností a Neřestí od nejvýznamnějšího českého barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna.  

V areálu Hospitálu se nachází volně přístupná bylinková zahrada, která byla obnovena v rámci rekonstrukce celého areálu v letech 2013 až 2015. Pěstovaly se zde léčivé rostliny pro potřeby zdejší lékárny již od dob vzniku Hospitálu (začátek 18. století), ale také ovoce a zelenina pro hospitální kuchyni. Význam zahrady upadá kolem roku 1945, kdy lékárna i hospitál definitivně přestávají sloužit svému účelu. V současné době je 12 ze 16 čtverců osázeno mnoha druhy bylin a léčivek (dohromady 144 záhonů). 

 

Po prohlídce areálu Hospitálu Kuks se vydáme na vycházku: 
 

1/ trasa základní - od Hospitálu zpět k vlakové zastávce po Naučné stezce Půjdem spolu do Betléma přes Vyhlídku na Šporkovo panství až k rozcestí Betlém - Braunovy sochy. Braunův Betlém je soubor soch a pískovcového reliéfu uprostřed lesa nedaleko Kuksu, sochy vytesal M. B. Braun v letech 1711 až 1734. Dále po žluté TZ přes Žireč - žst., kolem Kaple sv. Odilona, až k rozcestí Křížová cesta 21. století. Odtud opět po Naučné stezce Půjdem spolu do Betléma (společně s červenou TZ) přes Šporkův mlýn, kolem břehu Labe zpět do Kuksu - do bývalých lázní se zástavbou roubených domků. Přes most se dostaneme do areálu Hospitálu a dojdeme až k vlakové zastávce Kuks. Celkem cca 9 km (stoupání 200 m, klesání 190 m). 

2/ trasa zkrácená - stejně jako trasa základní, končí u vlakové zastávky Žireč (odjezd vlaku v 17:23 hod.). Celkem cca 4 km (stoupání 130 m, klesání 110 m). 

3/ možnost strávit celý den v areálu Hospitálu - v Hospitálu lze navštívit i expozici Českého farmaceutického muzea zvanou "Kouzlo apatyky" s průvodcem (120 Kč, zlevněné vstupné 100 Kč) nebo bez průvodce expozici zvanou "Z apatyky do fabriky" (80 Kč, zlevněné 60 Kč), případně Šporkovskou hrobku (80 Kč, zlevněné 60 Kč). 

 

Občerstvení: Hospoda Na Sýpce a Restaurace Lavender (obě v areálu Hospitálu), Restaurace Šporkův Mlýn 

 

Návrat do Svitav: v 17:26 hod. odjezd osobním vlakem ze zastávky Kuks do Jaroměře, zde přestup v 18:19 hod. na rychlík Arriva do Pardubic. V Pardubicích v 19:07 hod. přestup na rychlík Českých drah, příjezd do Svitav v 20:01 hod. 

 

Upozornění: Nachystejte si dopředu přesně peníze - 70 Kč na koupi jízdenky! Zájemci o prohlídku Hospitálu Kuks budou mít také přesně připraveno 160 Kč, případně 200 Kč (vstupné na prohlídku se bude vybírat na nádraží v Jaroměři)!  

 

Výletu se mohou zúčastnit členové KČT i zájemci z řad veřejnosti, na výlet se nemusíte hlásit dopředu. 

 

Vedoucí výletu: Lenka Vacková (tel. 737 105 078) 

Klub českých turistů, odbor Svitavy 

pořádá 24. června 2023 vlakový výlet 

 

Hospitál Kuks a Braunův Betlém 

 

Sraz účastníků: v 7:45 hod. před vlakovým nádražím ve Svitavách. Před nádražní budovou vytvoříme skupiny po 5 lidech a koupíme si skupinové jízdenky IREDO pro 5 osob za 350,- Kč. Cena jízdenky pro 1 osobu na celý den tak vyjde na 70 Kč.  

 

Odjezd ze Svitav: v 8:03 hod. rychlíkem Českých drah do Pardubic, zde v 9:05 hod. přestup do rychlíku Arriva do Jaroměře. V Jaroměři v 10:21 hod. přestup do osobního vlaku Arriva, příjezd do zastávky Kuks v 10:28 hod.  

 

Program: 

Po příjezdu do Kuksu půjdeme od vlakové zastávky přibližně 300 m k Hospitálu Kuks - na 11:30 hod. je zamluvena hodinová prohlídka Hospitálu (základní okruh) s průvodcem. Vstupné na prohlídku - 160 Kč (senior nad 65 let a mládež do 24 let), 200 Kč (dospělý). 

Prohlídka začíná v obrazárně, kde se seznámíme s osobností zakladatele Kuksu Františka Antonína Šporka a s původním účelem celého komplexu - hospitální činností milosrdných bratří. Dále projdeme hlavní hospitální chodbou s nově restaurovaným cyklem nástěnných maleb Tanec smrti, prohlédneme si i kostel Nejsvětější Trojice a druhou nejstarší barokní lékárnu v ČR U Granátového jablka. Prohlídka je zakončena v lapidáriu, kde se nachází originální sochy alegorií Ctností a Neřestí od nejvýznamnějšího českého barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna.  

V areálu Hospitálu se nachází volně přístupná bylinková zahrada, která byla obnovena v rámci rekonstrukce celého areálu v letech 2013 až 2015. Pěstovaly se zde léčivé rostliny pro potřeby zdejší lékárny již od dob vzniku Hospitálu (začátek 18. století), ale také ovoce a zelenina pro hospitální kuchyni. Význam zahrady upadá kolem roku 1945, kdy lékárna i hospitál definitivně přestávají sloužit svému účelu. V současné době je 12 ze 16 čtverců osázeno mnoha druhy bylin a léčivek (dohromady 144 záhonů). 

 

Po prohlídce areálu Hospitálu Kuks se vydáme na vycházku: 
 

1/ trasa základní - od Hospitálu zpět k vlakové zastávce po Naučné stezce Půjdem spolu do Betléma přes Vyhlídku na Šporkovo panství až k rozcestí Betlém - Braunovy sochy. Braunův Betlém je soubor soch a pískovcového reliéfu uprostřed lesa nedaleko Kuksu, sochy vytesal M. B. Braun v letech 1711 až 1734. Dále po žluté TZ přes Žireč - žst., kolem Kaple sv. Odilona, až k rozcestí Křížová cesta 21. století. Odtud opět po Naučné stezce Půjdem spolu do Betléma (společně s červenou TZ) přes Šporkův mlýn, kolem břehu Labe zpět do Kuksu - do bývalých lázní se zástavbou roubených domků. Přes most se dostaneme do areálu Hospitálu a dojdeme až k vlakové zastávce Kuks. Celkem cca 9 km (stoupání 200 m, klesání 190 m). 

2/ trasa zkrácená - stejně jako trasa základní, končí u vlakové zastávky Žireč (odjezd vlaku v 17:23 hod.). Celkem cca 4 km (stoupání 130 m, klesání 110 m). 

3/ možnost strávit celý den v areálu Hospitálu - v Hospitálu lze navštívit i expozici Českého farmaceutického muzea zvanou "Kouzlo apatyky" s průvodcem (120 Kč, zlevněné vstupné 100 Kč) nebo bez průvodce expozici zvanou "Z apatyky do fabriky" (80 Kč, zlevněné 60 Kč), případně Šporkovskou hrobku (80 Kč, zlevněné 60 Kč). 

 

Občerstvení: Hospoda Na Sýpce a Restaurace Lavender (obě v areálu Hospitálu), Restaurace Šporkův Mlýn 

 

Návrat do Svitav: v 17:26 hod. odjezd osobním vlakem ze zastávky Kuks do Jaroměře, zde přestup v 18:19 hod. na rychlík Arriva do Pardubic. V Pardubicích v 19:07 hod. přestup na rychlík Českých drah, příjezd do Svitav v 20:01 hod. 

 

Upozornění: Nachystejte si dopředu přesně peníze - 70 Kč na koupi jízdenky! Zájemci o prohlídku Hospitálu Kuks budou mít také přesně připraveno 160 Kč, případně 200 Kč (vstupné na prohlídku se bude vybírat na nádraží v Jaroměři)!  

 

Výletu se mohou zúčastnit členové KČT i zájemci z řad veřejnosti, na výlet se nemusíte hlásit dopředu. 

 

Vedoucí výletu: Lenka Vacková (tel. 737 105 078)