Kroměříž 14. května 2016

14.05.2016 06:30

Klub českých turistů, odbor Svitavy

pořádá  14.5.2016

 

Výlet do Kroměříže

Odjezd ze Svitav v 6.30 hod z autobusového nádraží /Hnát/

Předpokládaný návrat  ve 20.00 hod

Cena 200,- Kč

Program:

9.30 hod Arcibiskupský zámek, je zapsán spolu se svými zahradami v roce 1998

na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

Podzámecká zahrada - na rozloze 65 ha je vysázeno 200 druhů vzácných stromů.

Součástí podzámecké zahrady je Mincovna, Galerie Orlovna, Vodárna.

Vstupné spol. 45,-Kč

Vodárna - jedinečná technická památka v dobrém technickém stavu, dokumentující úroveň vodárenské techniky. Tuto prohlídku navštívíme v rámci akce Euroradno .

Mincovna - expozice ze 17. století, kolekce více než deseti tisíců kusů papežských mincí a medailí. Můžete si sami vyrazit patnácti krejcar z roku 1694.

Květná zahrada - části tvoří fontány, kašny, ornamentální záhony, tropický skleník, rotunda -uprostřed je zavěšeno Foucaltovo kyvadlo - dokazující otáčení země kolem své osy.

Expozice Karla Kryla. Muzeum - stálá expozice Maxe Švabinského.

Arcibiskupské vinné sklepy - největší sud na víno.

 

Vedoucí výletu: Dvořáková Dáša         tel. 737 609 840