Krásné vánoce...

30.11.2011 04:04

KČT Svitavy  přeje

všem svým členům

a ostatním příznivcům

 

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

A

MNOHO ŠŤASTNÝCH KROKŮ

V ROCE 2012