Karlovy Vary 20. - 23. 8. 2015

20.08.2015 19:36

Pokyny k vytisknutí:  Karlovarsko .doc (35328)

 

Klub českých turistů Svitavy
pořádá :
Čtyřdenní vlakový výlet do Karlových Varů
ve dnech 20. - 23.srpna 2015

Cena dopravy a ubytování  je 1430,- Kč
Doplatek 930,- Kč  se bude vybírat na posezení 13. srpna 2015

 

Odjezd  20. srpna 2015 ze  Svitav, nádraží ČD  v 5.30 hod 
s přestupem v Praze. Odjezd z Prahy hl.nádraží  v 7.30 hod, příjezd do KV 10.46hod.
Předem bude  zajištěna  a zaplacena skupinová jízdenka s místenkou pro všechny účastníky.

Ubytování v Karlových Varech je domluveno v Domově mládeže na Lidické ulici 38
v třílůžkových pokojích. U  DM zastavují autobusy MHD č. 3 a č. 15 na zastávce Národní.  Jízdní řád obou linek bude k dispozici.
MHD je zde zajištěna výhradně autobusy, základní jízdenka nepřestupní stojí 18 Kč, přestupní základní 25 Kč a platí 60 minut, jízdenka na 24 hodin  je za 80 Kč.

Stravování si zajišťuje každý sám.

Karlovy Vary  -  západočeské lázeňské město ležící na soutoku  řek Ohře a Teplé,  je 
v současné době statutárním městem Karlovarského kraje. Počet obyyvatel se pohybuje kolem 50ti  tisíc. 
Město bylo založeno ve 14. století  Karlem IV.. Lázně se těšily přízni mnoha šlechtických rodů a bohatých měštanů. Kvůli několika přírodním pohromám, které poničily celé město , v KV najdeme většinou památky z 18. a 19.století, kdy Vary zažívaly zlaté časy.
Nejznámějším, nejvydatnějším a nejteplejším pramenem je Vřídlo ( 73 stupnů C). 
V lázních se léčí onemocnění zažívaciho ústrojí, poruchy látkové výměny, nemoci jater slinivky ,žlučníku, diabetes,dna, obezita,stavy po onkologických nemocech, choroby pohybového ústrojí. Kromě lázeňství se město proslavilo výrobou porcelánu (Thun),skla(Sklárny Moser), Becherovky. Významnou událostí je každoroční Mezinárodní filmový festival, letos v čevenci proběhl 50. ročník


Program výletu:

1.den , čtvrtek 20.8.

Po příjezdu do KV  z Horního nádraží přejdeme asi 300m na zastávku MHD Elite
a autobusem č.15 směr Lidická  se přesuneme k Domovu mládeže, zastávka Národní), kde se ubytujeme.
Odpoledne navštívíme Muzeum Jana Bechera, v ulici T.G.Masaryka 282/57. Prohlídka
s ochutnávkou likérů je zamluvena na 15.00 hod, vstupné  120 Kč si hradí každý sám.
Po návštěvě muzea  -  individuální program, procházka  lázeňským městem .
Pro ty, které zajímá chov hospodářských zvířat od drůbeže přes prasata ,ovečky krávy až ke koním a lamám je zajištěna krátká exkurze do světa těchto živočichů  v příjemném prostředí  Ekologické farmy KOZODOJ  ve Staré Roli. Majitelka Pavla Štyndlová slíbila, že nás nechá večer  posedět  a u táboráku si opéci uzeniny.
Cesta na farmu KOZODOJ :
Z Tržnice  autobusem MHD č. 3 nebo 15 na konečnou  do Staré Role. Pak budeme pokračovat ve směru jízdy pěšky přes most a železniční přejezd ke kruhovému objezdu, kde odbočíme doleva kolem sídla Policie ČR  ulicí Rolavskou a zároven po CT 2009( směr Nová Role), která nás dovede kolem řeky Ro.lavy až na farmu. Cesta z konečné astávky autobusu trvá asi 25 minut. Zpět  k  domovu mládeže se vrátíme linkou č.15. Poslední jede ve 22.05 hod.

 

2.den, pátek 21.8.

Výlet z Andělské Hory do Kyselky a Ostrova
Odjezd z KV z Dolního nádraží – terminál BUS     7:45hod
Příjezd do Andělské Hory  8.05hod.
Po příjezdu navštívíme barokní kostel Nejsvětější Trojice, který je unikátní svým trojúhelníkovým půdorysem. Byl vystavěn v letech 1692-1712 podle plánů G.B. Alliprandiho. V obci se nachází zřícenina  hradu ze 14.stol., ke kterému se váže pověst o anglické princezně Alvíně. Staré zdi Andělského hradu posloužily filmařům jako kulisa filmu Nikola Śuhaj Loupežník.Z hradu je velmi pěkný výhled do kraje.Farní kostel  svatého Michaela Archanděla původně gotický byl barokně upraven.
Z Andělské Hory se vydáme po žluté TZ k Šemnické skále a pak po červené TZ kolem obce Šemnice do Kyselky. Před Kyselkou se nachází rozhledna Bučina, z rozcestí  vzdálená 1,5 km ve výšce 582 m n.m s výhledem  do údolí Ohře a  na Krušné hory.
V Kyselce se nachází staré a poničené objekty bývalých lázní a Mattoniho vily. Od stře-dověku bylo toto místo známé výskytem přírodních vývěrů  minerální vody s bohatým obsahem oxidu uhličitého. V druhé polovině 19.století karlovarský podnikatel Heinrich Mattoni podchytil 4prameny a vyvedl je do stáčíren. Voda Mattoni se tu stáčí dodnes. H.Mattoni má v parku postaven pomník. Postupně dochází k obnově  lázní.
Z Kyselky budeme pokračovat po červené TZ do Radošova, kde oba břehy řeky Ohře spojuje krytý dřevěný most. Původní dřevěná konstrukce zde na místě brodu stála
od roku 1364 a přes řadu úprav si zachovala renesanční charakter z 16.století. V r.1986 dřevěná část mostu shořela a byla obnovena v r. 2002. V obci se nachází restaurace a obchod i autobusová zastávka Z Radošova je možno se vrátit autobusem zpět do KV nebo přejet autobusem či vlakem do města Ostrov a pak teprve do KV. Další možnost nabízí žlutá TZ , po níž se můžeme do Ostrova vydat pěšky.
Ostrov je druhým největším městem Karlovarska (17200obyv.) a také jedním z nej-starších sídlišt v oblasti. Přemysl Otakar II. povýšil Ostrov na královské město před r.1268. Nejstarší stavbou ve městě je románský hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího
s ranně gotickou křížovou klenbou presbytáře , restaurován v r. 1606 a 1912. Další kostel je pozdně gotický s pozdějšími úpravami  a zasvěcenýsv. Michaelovi. Najdeme zde barokní zámek, Bílou bránu z r.1690, ranně barokní letohrádek v parku a bývalý piaristický klášter s kostelem Zvěstování P.Marie
Památkově chráněné je I sídliště z 50.let min. století vystavěné v tzv.stylu socialistického  realismu  a areál úpravny uranové rudy, v němž pracovali vězni
z okolních komunistických koncentračních  táborů. Vězni se značnou mírou podíleli i
na budování občanských a bytových staveb až do 60.let , což připomíná pamětní deska na budově Městského úřadu.


Délka pěších tras :
Andělská Hora – Šemnická skála – Radošov  -  12km  + 3km při výstupu 
              na  rozhlednu Bučina

Andělská Hora -Šemnická skála -Radošov- Ostrov   -  20km   +  3km při výstupu
               na rozhlednu Bučina

Odjezd autobusu z  Radošova do Ostrova : 13.05 /14.20/ 16.12

Odjezd autobusu z  Radošova do  Karlových Varů : 14.24 / 16.14/ 16.53/ 18.23


Odjezd z Ostrova -nám. do KV  autobus : 15.20/ 15.48/ 16.05/ 16.21/17.10/ 17.30/
       
Odjezd z Ostrova – zámek  do KV  autobus :  15.04/16.04/16.42/17.48/18.35/ 18.49

Odjezd z Ostrova do KV   vlak :    15.47/ 16.33/ 16.46/ 17.24/ 18.33/ 19.43

3. den , sobota 22.8

Výlet do Lokte a zpět do KV přes Svatošské skály

Odjezd z KV z Dolního nádraží – terminál BUS                     9.00 hod
příjezd do Lokte 9.22hod

Dominantou města Loket je stejnojmenný goticko-románský hrad, vystavěný v 3.čtvrti-ně 12. století na skále, kolem které  řeka Ohře vytváří meandr ve tvaru lidského lokte.Na  hradě rád pobýval Karel IV.,  vyřizoval zde státnické záležitosti a lovil zvěř v královské oboře. Podle pověsti při lovu objevil léčivé prameny v místě dnešních Karlových Varů. Městečko patří k nejkrásnějším městským památkovým rezervacím.

Otevírací doba hradu  9 - 18.30 h
Vstupné s průvodcem –    120Kč
      s textem bez průvodce  -  100kč
Doba prohlídky  50 minut + 30 min. individuálně ( věž, vězení,  výstava porcelánu )
Další památky v Lokti : Ranně barokní radnice, barokní morový sloup Nejsvětější trojice, barokní kostel sv. Václava.
Známé osobnosti, které v Lokti pobývali : Karel IV., Václav IV., J.W.Goethe 10x – slavil zde 74. narozeniny), Vilém Mrštík, R.Gere

Po  prohlídce hradu a města se vydáme     1/ po modré TZ  ke Svatošským skalám
     anebo    2/ po neznačených cestách s paní            Štěpánkovou z KČT Chodov také ke Svatoš-           ským skalám.

Svatošské skály – skupina mohutných žulových skal na levém břehu Ohře vytváří malé skalní město, opředené pověstmi . Oba břehy zde spojuje visutá lávka.
Je  tu možnost občerstvení v restauraci anebo v areálu Svatošky – dětský ráj.

Od Svatošských skal budeme pokračovat po modré TZ do Doubí a dál přes Doubskou horu a rozhlednu Diana do Karlových Varů.
Doubská hora -  rozhledna je součástí hotelu a je nepřístupná.
Areál Sv.Linhart-  leží v blízskosti zříceniny bývalého středověkého kostela sv. Linharta a nachází se zde bývalá výletní restaurace přebudovaná na centrumzaměřené na ochra-nu a vzdělávání v obl. životního prostředí, Přírodní lanové centrum  a Obora,  nad kterou vedou dřevěné chodníky, odkud je možné pozorovat daňky, jeleny sika a divoká prasata.


Délka pěších tras :
Loket – Svatošské skály – Doubí    10km
Loket – Svatošské skály – Doubí- Doubská hora  12,5km
Loket – Svatošské skály – Doubí -Doubská hora – KV Diana  16km

Z Doubí  lze přejet MHD linkou č.6 do KV  zast.Tržnice
Od  Linharta MHD   na Tržnici    -   14: 08/15.38

 

4.den, neděle 23.8

Dopoledne – individuální program

Odjezd zpět vlakem  z KV do Svitav  13.03h
s přestupem  v Praze a České Třebové
příjezd do Svitav                 19.02h

 

Zdrávi došli  a dojeli !


Vedoucí výletu: Eva Fečková    605 585 303
email : feckovaeva@centrum.cz