Hostýnské vrchy

13.08.2013 19:54

Klub českých turistů, odbor Svitavy

 

pořádá dne 7. září 2013 autobusový zájezd

na    Hostýnské vrchy

 

 

Odjezd z autobusového nádraží ve Svitavách v 6:30.

 

Předpokládaný návrat do Svitav ve 21:00.

 

Cena zájezdu:  členové KČT  250 Kč

                        ostatní           280 Kč

Trasy:

A) z Bystřice pod Hostýnem na Hostýn (4,2 km)

B) z Tesáku (turistická chata, zastávka busu) na Hostýn (8 km)

C) z Trojáku (hostinec, zastávka busu) na Hostýn (11 km)

D) z obce Hošťálková na Hostýn (16 km)

 

Program:

Po příjezdu do oblasti Hostýnských vrchů si účastníci zájezdu vyberou dle svých možností trasu, kterou absolvují na Svatý Hostýn (735 m. n. m.).

 

Trasy B, C, D vedou Přírodním parkem Hostýnské vrchy. Prochází se rozcestím turistických cest U Tří kamenů - název dostalo podle tří hraničních kamenů, které označují hranice tří někdejších panství - kelčského, bystřického a lukovského. Dnes jde o trojmezí obcí Rajnochovice, Chvalčov a Držková.

Dále cesta vede na vrch Skalný, kde se nachází skalní hrad (k jeho zániku došlo na přelomu 14. a 15. století a poté zapadl na dlouho v zapomnění) se skalami Orel, Zub, Kůň, Žába… 

Cestou na Hostýn můžeme obdivovat mariánské poutní místo z mnoha vyhlídek.  

 

Svatý Hostýn (nebo jen Hostýn) je vrchol v Hostýnských vrších.

Na jeho vrcholu se nachází komplex, který zahrnuje:

- volně přístupnou barokní baziliku Nanebevzetí Panny Marie (z let 1721 - 1748) s monumentálním přístupovým schodištěm (250 schodů)

- starou křížovou cestu a novou křížovou cestu Dušana Jurkoviče se 13 kapličkami

- větrnou elektrárnu a rozhlednu

- keltské oppidum, hřbitov, vodní kapli, ubytovny pro poutníky…

 

Na Hostýně je domluven průvodce (podá zdarma hromadně výklad o bazilice a o poutním místě), dále pak individuální prohlídka. Z Hostýnu přejedeme autobusem do Bystřice pod Hostýnem, zdatnější mohou jít 4,2 km pěšky.

 

V Bystřici pod Hostýnem (město 23 km SV od Kroměříže) můžeme obdivovat zámek a anglický park, Loudonský hřbitov (rod proslavil generál Loudon císařovny Marie Terezie v sedmileté válce mezi Rakouskem a Pruskem). V roce 1861 byla ve městě založena (později nejdůležitější) továrna na ohýbaný nábytek a židle proslulé značky Michael Thonet. Židle jsou považovány za velmi cenné projevy architektury a jsou pýchou nejváženějších muzeí a galerií světa.

 

Na závěr dne je naplánován přejezd autobusem do skanzenu Rymice a prohlídka skanzenu s průvodcem. Skanzen je známý větrným mlýnem německého typu a stavbami s doškovými střechami a dobovým vybavením. Dále se ve skanzenu nachází tvrz z 16. století s renesančním vstupním portálem, renesančními stropy a klenbami.  

 

Vstupné do skanzenu Rymice (není zahrnuto v ceně zájezdu):

prohlídka skanzenu s průvodcem: 40 Kč 

                                                    20 Kč (studenti, důchodci)                             

 

 

Vedoucí zájezdu: Kristýna Kunická

                            tel. 607 790 705

                                                                                                 Zdrávi došli!