Hanušovická vrchovina

08.06.2024 16:43

 

 

Klub českých turistů, odbor Svitavy

pořádá v sobotu 8.6.2024 výlet

 

 

Hanušovickou vrchovinou k rozhledně Bukovka

 

Odjezd : Svitavy, autobusové nádraží stanoviště č. 5  v 7.00 h

Návrat :  Svitavy do 19 h

Cena výletu :   270 Kč,  nečlen 320 Kč

 

Program výletu: Ze Svitav autobusem  dojedeme přes Lanškroun, Štíty  a Rudu

n. Moravou do Raškova k železniční stanici, odkud se vydáme na nejdelší pěší  trasu A). Autobus bude pokračovat do obce Kopřivná , kde bude začátek trasy B) tj. 13 km. Poslední z našeho plánu trasa C) začne v Rejcharticích na zastávce autobusu U mostu. Zde si vystoupí ti, kteří se rozhodnou pro trasu dlouhou 7 km. Projdeme a projedeme Hanušovickou vrchovinou mezi řekami Morava a Desná.

Popis tras

A) trasa 17 km :  Raškov,žst. zelená TZ – Nový hrad-rozc. , odtud po žluté TZ ke zřícenině Nový hrad a zpět na rozcestí a pokračování po zelené TZ přes rozc. Pod Mlýnem a Kopřivnou, obch. až k rozcestníku Kopřivná -okraj, modrá TZ- Prameny- Pod Lázeňským vrchem, žlutá TZ -Rejchartice U mostu bus , modrá TZ- Samota , společně žlutá a modrá TZ – Pod Bukovým kopcem, žlutá TZ – rozhledna Bukovka – Přední Bukový pod rozhlednou, společně žlutá, modrá TZ a NS – Pěticestí, modrá  TZ, - Nad Koupalištěm- Ludvíkovské sedlo – Zámecký park – Velké Losiny, zámek.

B)  trasa 13 km:  Kopřivná, obch. Modrá TZ - k rozcestníku Kopřivná -okraj, modrá TZ- Prameny- Pod Lázeňským vrchem, žlutá TZ -Rejchartice U mostu bus , modrá TZ- Samota , společně žlutá a modrá TZ – Pod Bukovým kopcem, žlutá TZ – rozhledna Bukovka – Přední Bukový pod rozhlednou, společně žlutá, modrá TZ a NS – Pěticestí, modrá  TZ, - Nad Koupalištěm- Ludvíkovské sedlo – Zámecký park – Velké Losiny, zámek.

 

C) trasa 7 km: Rejchartice U mostu bus , modrá TZ- Samota , společně žlutá a modrá TZ – Pod Bukovým kopcem, žlutá TZ – rozhledna Bukovka – Přední Bukový pod rozhlednou, společně žlutá, modrá TZ a NS – Pěticestí, modrá  TZ, - Nad Koupalištěm- Ludvíkovské sedlo – Zámecký park – Velké Losiny, zámek.

 

Informace k místům, která navštívíme :

 

Raškov – součást obce Bohdíkov. Název pochází od jména Rašek (Raškův majetek). Vznik obce spadá do období kolonizace moravského vnitrozemí ve 13. století. Obec je zmiňována v historických pramenech  roku 1351. Železnice procházející obcí byla vybudována v letech 1870 – 1873, silnice v letech 1827 -1833. Raškovem protéká řeka Morava.

 

Nový hrad – vystavěn ve 14. století nad Raškovem v nadm. výšce 527m, v r. 1504 je uváděn jako pustý. Dochovaly se zbytky hradeb s hranolovými baštami, příkopů, válcové věže a obytného paláce.

 

Kopřivná – obec se rozkládá podél silnice ze Šumperka do Hanušovic v nadm. výšce 571 m. V současnosti má asi 300 obyvatel. V historických pramenech se připomíná v roce 1414 jako součást bludovského panství. Do počátku 18.století se obec jmenovala Geppersdorf ( od jména Gebhart). Postupně byl název počeštěn a od roku 1924 používán ve tvaru Kopřivná. Z dálky  viditelná dominanta vesnice  kostel Nejsvětější Trojice byl vystavěn v polovině 18. století, rokokově vyzdoben plastikami a freskami, vysvěcen r. 1753 a r. 1964 zapsán na seznam kulturních památek . Barokní varhany uvnitř kostela mají 792 píšťal, 20 registrů  a jsou velmi ceněné. Vesnice  vznikla jako zemědělské sídlo , obyvatelstvo bylo české a německé. Po odsunu v r. 1945 došlo k dosídlení, ale počet obyvatel dosahuje pouze 1/3 počtu před touto událostí.

 

Rozhledna Bukovka – postavena a otevřena v roce 2016 na vrcholu Bukového kopce v nadm. výšce 625m. Věž je vysoká 22m, na vyhlídkovou plošinu ve výšce 18m vede 111 schodů a poskytuje výhled do údolí řeky Desné, na hřeben Jeseníků, Rýchlebské hory a masív Králického Sněžníku. Z Rapotína vede k rozhledně naučná stezka, jejíž součástí je zastavení Balneo. Ve 2 kádích se studenou vodou si lze koupat nohy a další káď je vyhrazena pro ruce a předloktí. Naboso si mohou návštěvníci vyzkoušet chůzi po kamenech různých velikostí a tvarů.  Balneo je vzdálené 1 km z rozcestí Samota po žluté TZ a po NS. Pak se vraťte zpět na Samotu a pokračujte k rozhledně. Ve znaku NS je výr velký, který v oblasti bukového kopce vyskytuje.

 

Velké Losiny – Lázeňské městečko v podhůří Jeseníků a patří k nejstarším obcím šumperského okresu. Připomínají se už roku 1351.Od poloviny 15.století jsou dějiny obce spojeny s rodem Žerotínů, po nichž zde zůstal renezanční zámek, ruční papírna, farní kostel. U lázeňského parku se nachází termální park Termály Losiny .

 

Řeka Morava – pramení pod vrcholem Králického Sněžníku, v Hanušovické vrchovině se do ní vlévají tři větší toky Krupá, Braná a Desná. Protéká územím Moravy mimo jiné  městy Litovel, Olomouc, Kroměříž, Uherské Hradiště, Hodonín a u Bratislavy se vlévá  do Dunaje. Tok měří 354 km.

 

Řeka Desná – je přítokem řeky Moravy. Má dva prameny  z nichž Divoká Desná  pramení v Medvědím žlebu pod Vysokou Holí v Hrubém Jeseníku a Hučivá Desná začíná pod Trojmezím. Oba toky se spojují  v Koutech nad Desnou v nadm. výšce 560m. Desná pak protéká Loučnou, kolem Velkých Losin, Rapotínem do Šumperka a Postřelmova, kde se vlévá do Moravy. Délka toku je 43 km.

 

 

Možnost občerstvení: Pod rozhlednou Bukovka za příznivého počasí

                                  Velké Losiny – u zámku a v obci 

 

 

K občerstvení  si přibalte trekové hole, pláštěnky, vybavte se vhodným oblečením a pevnou obuví.

 

Přihlášky  a platby bude přijímat na posezení ve Fabrice dne 16.5.2024 vedoucí výletu, po tomto datu telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech:

 

Eva Fečková

 

mobil: 605 585 303         e-mail: Feckovaeva@centrum.cz

 

 

Zdrávi došli !