Dalimilova rozhledna 4. června 2022

04.06.2022 20:12

 

 

Klub českých turistů, odbor Svitavy

pořádá v sobotu 4.6.2022

 

Výlet na Dalimilovu rozhlednu

u Starého Města pod Sněžníkem

 

 

Odjezd : Svitavy, autobusové nádraží stanoviště č. 5  v 7.00 h

Návrat : Svitavy do 19 h

Cena výletu :   200 Kč

 

Program výletu:

Ze Svitav se vydáme autobusem přes Hanušovice do Starého Města pod Sněžníkem, které leží na pomezí Kralického Sněžníku Rýchlebských hor a Jesení-ků. Na okraji Starého Města navštívíme Vojenské muzeum Staré Město,v němž je možnost shlédnout expozici věnovanou historii českoslo-venského stálého opevně-ní z let 1935 -1938. Kolem Starého města se nachází 57 objektů lehkého opevnění  a 5 objektů těžkého opevnění z tohoto období. Po prohlídce muzea odjedeme do Velkého Vrbna na parkoviště pod lanovkou. Odtud vyrazíme pěšky na turistickou chatu Paprsek (1010 m.n.m) a potom k Dalimilově rozhledně (918 m. n.m) na kopci Větrov. Od rozhledny se kratší cestou můžeme vrátit  na parkoviště  do Velkého Vrbna a autobusem přejet do Starého Města p. Sněžníkem. Delší trasa nás od Dalimilovy rozhledny do Starého Města dovede pěšky po turistickém značení.

 

Kratší trasa 5 km:  Parkoviště Velké Vrbno lanovka modráTZ – Paprsek, turistická chata zelená TZ – Větrov,sedlo- Větrov Dalimilova rozhledna – zpět Větrov, sedlo – dolů neznačenou cestou na parkoviště do Velkého Vrbna.

Stoupání 241m, klesání 241m

 

Delší trasa 9 km :  Parkoviště Velké Vrbno,lanovka modrá TZ – Paprsek, turistická chata, zelená TZ – Větrov, sedlo- Větrov, Dalimilova rozhledna , dál po zelenéTZ – Starý kopec-Pod Starým kopcem – Andělské údolí – Staré Město pod Sněžníkem. Stoupání 241 m, klesání 496m

Dalimilova rozhledna je replikou rozhledny, která do roku 1973 stála na Kralickém Sněžníku. Otevřena byla 9.6.2021, vysoká je 33 m, má dvě vyhlídkové plošiny

ve výkách 17 a 28 m a poskytuje kruhový výhled na Kralický Sněžník, Rýchlebské hory a Jeseníky. Vstupné pro dospělé je 120 Kč, pro děti do 6 let zdarma. Slevy nelze uplatnit. Občerstvení - jen nápoje a balené potraviny.

 

Turistická chata Paprsek – občerstvení, teplá jídla  a nápoje jsou poskytována formou samoobsluhy, nelze platit kartou.

 

Staré Město pod Sněžníkem – založení města spadá do 2.poloviny 13. století, kdy

v oblasti probíhala hornická kolonizace, původní název města byl Goldek (Zlatý roh nebo Zlatý kout). První přímá zmínka o městě pochází z roku 1325. Znak města zobrazuje horníka se vztyčeným medvědem a váže se k němu pověst o Karlu IV. , podle které Staré Město navštívil a povýšil je na svobodné horní město. Postava horníka však má souvislost s těžbou stříbra, mědi a železa v okolí města. Městský znak zdobí pámátkově chráněnou pozdně renesanční budovu radnice postavenou roku 1619. Po požárech v letech 1725 a 1825 byla radnice stavebně upravena.Sídlí zde MěÚ, Turistické informační centrum  a Vlastivědné muzeum (vstupné dobrovol-né). Další znak na radniční věži patří Petřvaldským , kteří měli zásluhu na výstavbě města na počátku 17.století. Na vyhlídku radniční věže lze po zakoupení vstupenky (25 Kč) v TIC  vystoupat a rozhlédnout se po městě i okolní hornaté krajině.

 Kostel sv. Anny byl postaven v roce 1618, kostelní věž pochází až z roku 1662.

Kromě zmíněných památek a muzeí je možné po předchozí domluvě navštívit některé vojenské pevnostní sruby z let 1935-38. Jsou mezi sebou propojeny naučnou stezkou dlouhou 7,5 km.

 

 

Přihlášky  a platby bude přijímat na posezení ve Fabrice dne 12.5.2022

vedoucí výletu Eva Fečková

Zájemci se mohou na výlet přihlásit i  telefonicky nebo e-mailem

mobil: 605 585 303   po 16.hodině       e-mail: Feckovaeva@centrum.cz

 

 

Zdrávi došli !