CHKO Poodří 10. září 2022

10.09.2022 19:47

    Klub českých turistů, odbor Svitavy pořádá dne 10. 9. 2022 autobusový výlet

CHKO Poodří

Odjezd: v 6:45 hod. z autobusového nádraží ve Svitavách, stanoviště č. 5

Předpokládaný návrat do Svitav: do 20:00 hod.

Cena: člen KČT 400 , ostatní 450 . Cena zahrnuje dopravu a vstupné s komentovanou prohlídkou zámku Kunín.

Program:

Cesta autobusem ze Svitav do Chráněné krajinné oblasti Poodří. Dopoledne navštívíme zámek Kunín,

který patří mezi nejcennější barokní stavby severní Moravy a Slezska. V 9:30 hod. zamluvena prohlídka

zámku, postavil ho na přání hrabat z Harrachu rakouský architekt Johann Lucas von Hildebrandt, který

přebudoval také letní rezidenci arcibiskupů v Salcburku - známý palác Mirabell. Zahradní průčelí

kunínského zámku nápadně připomíná slavnou salcburskou rezidenci, proto se zámku Kunín přezdívá

“malý moravský Mirabell”.

Po prohlídce zámku si účastníci výletu zvolí dle svých možností jednu z nabízených tras, případně lze

popojíždět autobusem a prohlédnout si tak zajímavá místa CHKO Poodří, která navštíví turisté na

vybraných trasách. Nabízené trasy je možné také upravit (zkrátit, prodloužit). V CHKO Poodří je hustě

značená síť jak pěších tras, tak cyklotras (terén je rovinatý s minimálním převýšením).

Turistické trasy:

1. trasa: Zámek Kunín Studénka /celkem cca 20,5 km, stoupání 50 m, klesání 50 m/.

Od zámku Kunín po cyklotrase k zámku Bartošovice (7,5 km), dále po NS a cyklotrase 6011 k rozcestí

Bartošovice (2,5 km), odtud po modré TZ k Sladká díra - rozc. (2 km), která je pod silničním mostem.

Dále po cyklotrase 6011 a 6039, které vedou cca 500 m po silničním mostě až k zámku Nová Horka (1,6

km). Od zámku po NS Kotvice kolem rybníků k rozcestí Studénka - Pasečný most (3,7 km). 200 m úsek

po modré TZ, dále jít rovně cca 100 m po neznačeném úseku až narazíme na lávku, přejdeme ji a

zahneme vlevo na Školní NS, ta nás dovede k rozcestí Studénka - nám. (2,3 km), odtud vpravo po žluté

TZ cca 900 m k zámku Studénka.

2. trasa: Zámek Bartošovice Studénka /celkem cca 16,5 km, stoupání 47 m, klesání 43 m/.

Přejezd autobusem od zámku Kunín k zámku Bartošovice. Odtud po Zámecké NS Bartošovice, která

vede mezi 2 rybníky a kolem Bartošovického mlýna. Za mlýnem odbočit vlevo, 100 m neznačený úsek,

dostaneme se na silnici a cyklotrasu 6011, přejdeme most a dojdeme k rozcestí Bartošovice (5,6 km).

Dále stejně jako 1. trasa dojdeme do Studénky.

3. trasa: Zámek Nová Horka Studénka /celkem cca 7 km, stoupání 24 m, klesání 19 m/.

Přejezd autobusem od zámku Kunín k zámku Bartošovice (procházka po parku). Dále přejezd k zámku

Nová Horka. Odtud po NS Kotvice stejně jako 1. trasa dojdeme do Studénky.

4. trasa: Okolo Studénky /celkem cca 7,5 km, stoupání 16 m, klesání 16 m/.

Přejezd autobusem od zámku Kunín k zámku Bartošovice (procházka po parku), přejezd k zámku Nová

Horka (procházka po parku), nakonec přejezd k zámku Studénka. Odtud po žluté TZ k rozcestí

Studénka - nám. Dále vlevo po Školní NS kolem Horního rybníka k lávce, kterou přejdeme a půjdeme

vpravo 100 m po neznačeném úseku až narazíme na modrou TZ, po ní půjdeme 2,4 km až k Studénka -

rozc. u žst. Odtud se dáme vpravo po žluté TZ přes město Studénka až k zámku, kde jsme trasu začínali.

 

Zajímavosti na trasách:

Chráněná krajinná oblast Poodří - leží v Moravskoslezském kraji, zasahuje na území okresů Nový

Jičín a Ostrava - město a její rozloha je 81,5 km2. Poodří charakterizuje unikátně zachovalá údolní niva

řeky Odry s říčními meandry a navazujícími systémy ramen a tůní, se značným podílem trvalých travních

porostů s hojnou rozptýlenou zelení, lužními lesy a rozlehlými rybničními soustavami.

Zámek Bartošovice - původně renesanční zámek z 16. století má dnes pseudorenesanční a

pseudogotickou podobu, kterou získal při přestavbě v letech 1869-77. V jeho interiéru se zachovala

původní dřevěná schodiště, kazetové stropy, dřevěné obložení, balustrády schodišť, malovaný strop,

knihovna s mramorovým krbem... Reprezentativní prostory slouží pro pořádání výstav, společenských

akcí a jako sídlo informačního centra Regionu Poodří. K zámku přiléhá přírodně krajinářský park s

mnoha cennými stromy. Jedním z nich je platan javorolistý (Josefinin platan) - největší a nejstarší platan

v ČR (výška 36 m, obvod kmene 855 cm). Podle pověsti jej v roce 1834 zasadil Josef Jiří Meinert na

památku své družky hraběnky Josefíny Pachtové. Pohřbeni jsou v hrobce Meinertů vedle kostela sv.

Ondřeje, Petra a Pavla. Dále se v Bartošovicích nachází Zámecká naučná stezka a v barokní faře Dům

přírody Poodří se záchrannou stanicí (vstupné 60 Kč).

Zámek Nová Horka - do nedávna sloužil potřebám sociálního ústavu, v minulosti byl pro svůj bohatý

kulturní život nazýván "malou Vídní". Původně barokní zámek z poloviny 18. století byl po požáru v roce

1856 upraven do dnešní podoby v duchu novogotiky. Od postavení až do roku 1945 patřil rodu Vetterů

von der Lilie. Nejstarší stavbou komplexu je kaple sv. Kříže z roku 1729, kolem zámku se nachází park v

anglickém stylu s ohradní zdí zdobenou plastikami.

Vstupné: 110 Kč, zlevněné 70 Kč (studenti, senioři nad 65 let, držitelé Sphere Card). Komentované

prohlídky ve 13:00 a 14:00 zahrnují celé přízemí zámku - původní zámeckou knihovnu, sala terrenu

(vyzdobena nástěnnými malbami), zámeckou kapli a interaktivní expozici o PR Kotvice.

PR Kotvice - přírodní rezervace je jedním z nejcennějších území CHKO Poodří, je hodnotná pro bohatý

výskyt vodní květeny a jako významné hnízdiště chráněných druhů ptactva. Je také důležitou zastávkou

pro tažné ptáky. Název dostala podle vzácného třetihorního reliktu, ohrožené rostliny kotvice plovoucí

(její listy plavou na hladině rybníků). Rezervaci tvoří Nový rybník a rybník Kotvice s přilehlým okolím,

prochází jí naučná stezka Kotvice. Ta začíná v Nové Horce pod bývalým mlýnem na okraji rezervace,

vede kolem výše zmíněných rybníků k meandrům řeky Odry a k rybníku Kačák a končí u Pasečného

mostu ve Studénce a u náhonu Mlýnka (23 km dlouhý umělý rybniční náhon z 15. století). Na deseti

zastaveních se věnuje životu v lužním lese a na loukách, v rybnících a v přirozeném toku řeky Odry.

Jedna z tabulí popisujících vodní ptactvo je umístěna v dřevěné ptačí pozorovatelně na břehu rybníka

Kotvice.

Starý a Nový zámek Studénka - komplex památkově chráněných staveb zahrnuje původně renesanční

Starý zámek (dnes upraven na byty, pivovar a lihovar) a barokní, novogoticky přestavěný Nový zámek

(sídlí zde Vagonářské muzeum s funkční modelovou dráhou, expozice zaměřena na historii kolejové

dopravy a výrobu osobních, motorových i nákladních vozů. Otevřeno do 16:00, vstupné: 60 Kč, zlevněné

40 Kč). Kolem zámku se nachází park se stopami původní středověké tvrze, ohradními zdmi a branou. K

areálu přiléhá objekt bývalého panského dvora, při něm stojí kaple.

 

Přihlášky se přijímají 11. 8. na posezení ve Fabrice a 25. - 28. 8. na zájezdu Severní Plzeňsko.

Vedoucí výletu: Kristýna Kunická - 601 338 333 (volat po 18:00), chrissten@email.cz