Buchlov - Moravské Slovácko 18.4.2015

24.03.2015 07:44

 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ SVITAVY

 pořádá dne 18. 04. 2015 autobusový zájezd

 Moravské Slovácko – Hrad Buchlov a okolí

Odjezd autobusu: v 6. 30 hod z autobusového nádraží  - ze  zastávky dopravní společnosti Hnát

Cena zájezdu: členové: Kč 250 ,--

                        ostatní:  Kč 310,--

Trasy:

  1. Buchlov –  po ZTZ ke kapli sv. Barbory - Břestecká skála, Chabaně – sekvojovec obrovský, dále  po ČTZ   Velehrad  - MTZ  Archeoskanzen Modrá – celkem 11 km
  2. Buchlov – po ZTZ ke kapli sv. Barbory - Břestecká skála a zpět po ČTZ – Pod Barborku - odtud po ŽTZ do Buchlovic (zámek, park)  - celkem 8 km
  3. Buchlov – po ZTZ ke kapli sv. Barbory - pod Břesteckou skálu a zpět po ČTZ  na hrad Buchlov  - celkem  5 km, (při prodloužení k sekvojovci obrovskému je trasa do 6,5 km)
  4. Z určených míst bude možný přejezd autobusem k arechoskanzenu v Modré

Zajímavosti:

Hrad Buchlov – byl založen jako strategicky obranná pevnost v 1. pol. 13. stol. na obranu středního Pomoraví. Buchlov je královský hrad stojící na stejnojmenném kopci v Chřibech  nad Buchlovicemi  v nadmořské výšce 509 metrů.  V interiéru hradu se skrývá historicky nejcennější raně gotická hradní kaple ze 13. stol. Je zde k vidění např. hradní knihovna založená v roce 1598, která obsahuje více než deset tisíc svazků knih z různých vědních oborů, v sálech hradu jsou vystaveny obrazy a plastiky ze 14. a 15. stol., nejcennější je plastika tzv. Buchlovské madony ze 14.stol.

Památný strom v Chabani – (nachází se na trase 1, viz mapka) jedná se o sekvojovec, který je označován za největší svého druhu v Evropě. V zimě roku 1929 mu umrzl vrchol, v roce 1972 byl zasažen bleskem, kmen v celé délce podélně praskl a vrchol postupně uschl. Prasklina byla ošetřena, strom zregeneroval a nasadil čtyři nové vrcholy, z nichž největší  nahradil původní vrchol.

Kaple sv. Barbory – stojí na kopci Modla naproti hradu Buchlov. První písemná zmínka o kapli je z r. 1412. Vystavěna je  na křížovém půdorysu s centrální osvětlovací kopulí

Zámek Buchlovice –  pochází z počátku 18. století a je jedním z nejvýstavnějších barokních zámků v ČR. K zámku přiléhá park, ve kterém roste řada vzácných exotických dřevin

Velehrad –  velehradský chrám Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje patří            k nejvýznamnějším poutním místům nejen na  Moravě, ale i v celé ČR. V roce 1990 místo navštívil papež Jan Pavel II. 

Modrá –  obec vzdálená 2 km od Velehradu a od roku 2000 je  zde vystavěn archeoskanzen, představuje velkomoravské opevněné sídliště  středního Pomoraví z 9. století

Odjezd: 18.00 hod

Vedoucí zájezdu:  Ivana a Jiří Šaškovi, tel. 736 672 162

 

Zdrávi došli!