Broumovské stěny - zájezd 8. září

21.08.2012 10:13

KČT Svitavy

pořádá dne 8. 9. 2012 autobusový zájezd

Národní přírodní rezervace Broumovské stěny

Odjezd:  6.30 hod od restaurace Astra

Předpokládaný návrat: do 20. 00 hod

 

Trasy: středně obtížné

  1. z parkoviště nad obcí Slavný po ČTZ Broumovskými stěnami na turistickou chatu Hvězda, ( délka trasy   5 km), trasu lze prodloužit od Supího hnízda přes Kovářovu rokli na t. chatu Hvězda (délka trasy 3 km )
  1. z t.chaty Hvězda  po ČTZ na Supí hnízdo a Kovářovou rokli na rozcestí ČTZ a MTZ zpět na Hvězdu ( délka trasy  4 km )

 

Z Hvězdy bude společný odjezd do přírodní rezervace  Ostaš.  

Zde si každý zvolí podle svých možností trasu po MTZ trasu Horním labyrintem (délka trasy cca 4 km,) nebo  po ZTZ   a projde Dolní labyrint  (délka trasy cca 4 km )

Zajímavosti:

Broumovské stěny se zvedají v severovýchodních Čechách, v Broumovské vrchovině mezi městy Police nad Metují a Broumov. Výrazný nesouměrný skalnatý hřeben je místy jen několik metrů široký. Broumovské stěny jsou oblíbeny díky svým skalním útvarům, roklím, vyhlídkám a klidu. V roce 1956 byl tento pískovcový reliéf, rozkládající se na 638 ha, vyhlášen Národní přírodní rezervací.
Oblast je velmi rozsáhlá a je tvořena krásnými exempláři pískovcových skal, hlubokými roklemi, soutěskami, krásnými vyhlídkovými místy a bohatými lesy. Zdejším unikátním místem jsou tzv. Slavěnské hřiby, které můžete spatřit v lese nad obcí Slavný. Svou podobu - podobu hřibů získaly nerovnoměrným zvětráváním.

Hvězda – důležitá křižovatka turistických tras, patří k oblíbenému turistickému cíli, kde se nachází barokní kaple z 18. stol.  s půdorysem hvězdy a dřevěná chata z 19. století postavená ve švýcarském stylu, kde je dnes restaurace

přírodní rezervace Ostaš je tvořena skalními pískovcovými labyrinty odkud je za příznivého počasí dohlédnout na  Krkonoše, Broumovské stěny a Javoří hory. významnou dominantou je  

stolová hora Ostaš , která je opředena řadou pověstí, podle kterých dostaly jména i některé skalní útvary.

 

Police nad Metují - Město pod Broumovskými stěnami prvně připomínáno r.1213, a je vstupní branou do Broumovských stěn.

Z památek  stojí za povšimnutí barokní radnice z r. 1718 – jednopatrová budova s osmibokou věží nad průčelím a s loubím, dále  empírová kašna a socha P. Marie Bolestné. Nejcennější památkou je areál kláštera s kostelem Nanebevzetí P. Marie, založeným ve 13. stol.

V Polici nad Metují je možno navštívit Muzeum stavebnice Merkur. Muzeum je otevřeno denně od 9-12 hod a od 13-17 hod. Základní vstupné Kč 60,--.

Přeji hezké zážitky a příjemně strávený den

 

Informace a přihlášky: Ivana  Šašková,  tel. 736 672 162