Autokarový zájezd: VYSOČINA - Žďárské vrchy

24.07.2009 09:08

K Č T S V I T A V Y

pořádá v sobotu 19. 9. 2009 autobusový zájezd

ČESKOMORAVSKÁ VYSOČINA -/ŽĎÁRSKÉ VRCHY/

odjezd od restaurace Astra v 7,00 hodin

Trasa autobusu: Svitavy – Žďár nad Sázavou – Tálský mlýn (Pilská nádrž)
- Hamrynad Sázavou – Velká Losenice – Přibyslav – Polná – Svitavy
________________________________________________________________

Program:

Trasa A: Žďár nad Sázavou, Tálský mlýn – Adamův kopec (675m) – zelená
značka – dále po žluté k jezeru Vápenice – Pepek (675m) – Rozštípená
skála - Hamry nad Sázavou – cca 9 km

Odjezd autobusem do Velké Losenice (krátká zastávka), dále do
Přibyslavi a do Polné (zastávka dle přání a potřeby)

Trasa B: Žďár nad Sázavou, Tálský mlýn – Adamův kopec – dále po zelené na
Vápenici (628m) a po žluté do Velké Losenice – cca 13 km.,
možno prodloužit po červené do Přibyslavi – cca 8 km = 21 km

Lze také jít po silnici od Peperku (Samotín) do velké Losenice
(prodloužení trasy) - cca – 3 km)

Ve městě Polná bude volný program - možnost navštívit zámek, muzeum, Kostel Nanebevzetí P. Marie, náměstí, židovské ghetto, synagogu, apod.


Cena zájezdu: 200 – 220 Kč ( bude upřesněno)

Zájemci se mohou přihlásit na níže uvedených číslech nejpozději do 31.8.2009.

Za KČT Svitavy Lydie Tichá – tel. 461534556, 739723638
Lenka Vacková – tel. 737105078