ŽATECKO

21.04.2021 20:07

Klub českých turistů Svitavy

pořádá

od 19. do 22. srpna 2021

autobusový výlet

České středohoří -Žatecko

Program výletu:

Odjezd autobusem ze Svitav – zastávka Hnát 19. 8. 2021 v 6:00 hod

19. 8. 2021 – čtvrtek

Dobrovice – společná prohlídka cukrovaru „Historie a současnost“.  Dále přejezd autobusem do Litochovic nad Labem a odtud procházka po zelené naučné stezce „PORTA BOHEMICA – BRÁNA ČECH“ do Lovosic k rozhledně „U Zámečku“. Celkem cca 7,5 km. Z Lovosic přejezd autobusem do Žatce na ubytování. Večeře. Možnost večerní individuální procházky po Žatci, rozhledna Maják, ochutnávka piva z místních lokálních pivovarů. Možnost občerstvení a nákupu potravin.

20. 8. 2021 – pátek

Snídaně. Přejezd autobusem do vesnice Bílka, odtud výstup na vrchol Milešovka a následný sestup do vesničky Velemín. Celkem do 8 km.  Přejezd autobusem do města Most -Kostel Nanebevzetí Panny Marie – společná prohlídka přesunutého kostela v 70 letech min. století, možnost individuálního výstupu na věžní vyhlídku. Z Mostu přejezd autobusem do Žatce na ubytování. Večeře. Večerní návštěva Muzea chmelařství v Žatci. Návštěva místních pivnic restaurací a ochutnávky piva z místních lokálních pivovarů. Možnost občerstvení a nákupu potravin.

21. 8. 2021 – sobota

Snídaně. Přejezd z Žatce do Lázní Bílinská kyselka. Odtud společný výlet na nejkrásnější znělcový vrch Českého středohoří BOŘEŇ. Následuje pěší přesun do městečka Bílina (Mírové náměstí).  Celkem 7 km. Dále přejezd autobusem do tepelné elektrárny LEDVICE (navštívíme i nejvyšší rozhlednu České republiky ve výšce 144 m. n. m, - zdolání výtahem). Přejezd autobusem na ubytování. Možnost večerní individuální procházky po Žatci, rozhledna Maják, ochutnávka piva z místních lokálních pivovarů. Možnost občerstvení a nákupu potravin.

22. 8. 2021 – neděle

Snídaně. Přejezd do města Duchcov. Společná prohlídka zámku Duchcov, kde pobýval slavný milovník CASANOVA. Přejezd do královského města Litoměřice - individuální program – možnost navštívit mimořádnou výstavu Křišťálový dotek - odlitky rukou slavných osobností do skla, katedrála svatého Štěpána – možnost výstupu na kostelní věž, Dům Kalich s vyhlídkovou věží, procházka po hradbách, parkánech a historickém centru, návštěva kavárny „Káva s párou“ v budově zrušené železniční zastávky. Možnost občerstvení. Odjezd k domovu. Příjezd do Svitav kolem 20:00 hodiny.

Cena zájezdu cca do 2800,- Kč

Vedoucí zájezdu: Věrka a Jiří Hodaňovi, tel. 739 348 994, 737 245 445

Závazné přihlášky a zálohu 1500,- Kč do 25. 5. 2021 Věrce Stichové