Západní Vysočina - autobusový výlet

07.09.2020 08:25

                 Klub českých turistů, odbor Svitavy

               pořádá dne 12. 9. 2020 autobusový výlet

                        

                         Západní Vysočina

- Počátky, Žirovnice a Kamenice nad Lipou

 

Odjezd v 6:30 z autobusového nádraží ve Svitavách, stanoviště č. 5. Návrat do 21:00.

S sebou členský průkaz KČT - uplatníme slevu na vstupném v Zámeckém areálu Žirovnice.

 

Cena: člen KČT - 300 Kč, ostatní - 350 Kč. Členům KČT bude poskytnuta dotace na dopravu. V ceně zahrnuta doprava a vstupné do Zámeckého areálu Žirovnice (zámek a pivovar).  

 

Program:

Cesta autobusem ze Svitav na rozhraní okresu Jihlava a Pelhřimov (kraj Vysočina). Dopoledne věnujeme turistice a individuální prohlídce obce Počátky - malebné historické centrum obce si zachovalo charakter venkovského sídla, od roku 1990 je městskou památkovou zónou.

Památky: Stará a Nová radnice, měšťanské barokní domy, Kostel sv. Jana Křtitele s vyhlídkovou věží (37 m vysoká, 124 schodů, otevřena 8:00 - 11:15, 11:45 - 15:30), Městské muzeum (nejstarší v regionu, založeno 1892), Rodný dům básníka Otokara Březiny (expozice věnována jeho dílu a odkazu), Zvonice s kostnicí u hřbitovního kostela Božího těla (výrazná cibulovitá báň krytá šindelem, z náměstí 400 m severně po naučné stezce).

 

Další zastávkou bude město známé výrobou perleťových knoflíků - Žirovnice. Společně navštívíme Zámecký areál Žirovnice, ve 13:15 zamluvena prohlídka zámku (dochovány pozdně gotické fresky, představují vrchol české nástěnné malby konce 15. století, jedná se o unikátní a svým rozsahem největší freskovou výzdobu v ČR) a pivovaru (expozice Knoflíkářství a perleti, expozice Historických šicích strojů se 180 plně funkčními stroji).

 

Odpoledne přejedeme autobusem do Kamenice nad Lipou, individuální prohlídka města, které se také pyšní od roku 1990 městskou památkovou zónou.

Památky: Zámek (expozice Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, park v anglickém stylu s lípou - zasazena 1248, kdysi měla 19 dlouhých větví, na nichž byl umístěn taneční parket zámeckého panstva, korunu lípy poškodil roku 1824 blesk, zbyly pouze 4 větve, v sousedství lípy roste její dcera, která se v budoucnosti stane nositelkou rodu). Nádraží úzkokolejné dráhy (koleje od sebe pouhých 760 mm, vedou na jih přes Jindřichův Hradec do Nové Bystřice a na sever do Obrataně, historická tiskárna klasických kartonových jízdenek - jediná v ČR). Lesní hřbitov Bradlo s křížovou cestou a kaplí sv. Máří Magdaleny (1,5 km jižně od náměstí, považován za nejkrásnější lesní hřbitov ve střední Evropě). Kostel Všech Svatých, Synagoga, Naučná stezka Vítězslava Nováka (3 km, kolem říčky Kamenice, seznamuje s životem a dílem kamenického rodáka, hudebního skladatele Vítězslava Nováka).

 

Turistické trasy:       

 

1. trasa: Jihlávka → Počátky /celkem 6,2 km, stoupání 90 m, klesání 120 m/.

Z obce Jihlávka po červené TZ 1,3 km do Lázní Svatá Kateřina, kde se nachází Kostel sv. Kateřiny a cca 300 m jižním směrem po neznačené cestě Kamenný kruh Druidů (kruh má průměr 34 m, tvoří ho 33 menhirů, prostřední kámen se nachází 717 m n. m. a prochází jím evropské rozvodí) a dalších 500 m pramen řeky Jihlavy. Od kostela lze do obce Počátky pokračovat severní cestou po červené TZ 3,3 km nebo jižní cestou NS K pramenům Počátek 3,2 km.   

 

2. trasa: Počátky → Žirovnice /celkem 5,2 km, stoupání 30 m, klesání 80 m/.

Z obce Počátky po červené TZ 5,2 km přes Křížovou cestu ve Struhách, kolem rybníku Budín k Zámeckému areálu Žirovnice s Mlýnským a větším Hutním rybníkem, odkud je hezký výhled na zámek.

 

3. trasa: Jihlávka → Žirovnice /celkem 11,4 km, stoupání 120 m, klesání 200 m/.

Trasa spojuje 1. a 2. trasu → viz. výše.

 

Vedoucí zájezdu: Kristýna Kunická - 601 338 333 (volat po 18. hod), chrissten@email.cz