Posázaví 16.9. - 19.9

31.08.2021 09:40

Klub českých turistů Svitavy

pořádá                                                 

ve dnech od 16.9.2021 do 19.9.2021

                                                                                                 

 

 autobusový výlet

Posázaví

 

 

Program výletu: 

 

 

16.9.2021 - čtvrtek

Odjezd autobusem Moravská Třebová aut. nádraží 6,00, Svitavy aut. nádraží 6,20, Polička aut. nádraží 6,50.

 

Varianta A

Přejezd autobusem do žel.stanice Smrčná, po červené TZ podél Sázavy přes Stvořidla s případnou odbočkou na Zlatou vyhlídku a do Sluneční zátoky/ po žluté TZ a zpět/ pokračování po červené TZ do Ledče nad Sázavou.

Celkem asi 11 km.

 

Varianta B

Stejná jako varianta A až k rozcestí na žlutou TZ na Zlatou vyhlídku a do Sluneční zátoky a pokračovat do obce Vilémovice, přejezd do Ledče nad Sázavou autobusem.

Celkem asi 8,5 km.

Odjezd na ubytování.

Večeře.

 

 

17.9.2021 pátek

 

Snídaně.

Odjezd do městyse Davle. Přejdeme pěší most přes Vltavu na červenou TZ a podél soutoku Vltavy a Sázavy přes Pikovice pokračujeme Posázavskou stezkou po červené TZ do Kamenného Přívozu.

Celkem 14 km.

Odjezd na ubytování.

Odpoledne možnost prohlídky okolím Kácova.

Večeře.8.9. 2021 sobota

 

Snídaně.

Varianta A

Odjezd do města Sázava, individuální prohlídka Sázavského kláštera, po zelené TZ přes Samopše, Ledečko, Poříčko do Českého Šternberka, dále po červené TZ do Kácova.

Celkem 25 km.

 

Varianta B

Autobusem do Poříčka, po zelené TZ do Českého Šternberka, po červené do Kácova

Celkem 15 km

Trasy lze i zkracovat a zkombinovat s nástupem do vlaku, který převážně kopíruje řeku.

Nástup je možný v žel. stanicích Samopše, Ledečko, Český Šternberk, Soběšín.

Večeře.

 

 

19.9.2021 - neděle

 

Snídaně.

Odjezd na objednanou prohlídku zámku Český Šternberk

Po prohlídce po červené TZ přes Malovidy, Rataje nad Sázavou do Ledečka.

Celkem 8,50 km.

 

 

Celková cena 3.000 Kč.

 

 

Zálohu 1.000 Kč uhraďte při přihlášení, doplatek 2.000 Kč zaplaťte do 10.9.2021. 

Cena obsahuje dopravu, ubytování, polopenzi a vstupné na prohlídku zámku Český Šternberk.

Ubytování s polopenzí je zajištěno v zařízení Sporthotel Kácov.

Program může být upraven v návaznosti na situaci COVID, případně počasí.

Předpokládaný návrat do 21,00 hodin.

Vedoucí akce: Lenka Vacková

Kontaktní telefon:737105078